فایل ورد (word) بررسي اثر غلظت و زمان محلولپاشي نانو اکسيد روي بر عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر غلظت و زمان محلولپاشي نانو اکسيد روي بر عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر غلظت و زمان محلولپاشي نانو اکسيد روي بر عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر غلظت و زمان محلولپاشي نانو اکسيد روي بر عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر غلظت و زمان محلولپاشي نانو اکسيد روي بر عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلولپاشی نانو اکسید روی بر عملکرد ارقام برنج، آزمایشی در سال زراعی 1395 در مزرعه ای در شهرستان آمل به صورت کرت های یک بار خرد شده (Split plot) بر در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح رقم (طارم (V1) و شیرودی (V2)) به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی نانو اکسید روی در پنج سطح (عدم محلول پاشی (S1)، محلول پاشی 30 پی پی ام در اواسط پنجه زنی و ظهور خوشه آغازین (S2)، محلول پاشی 30 پی پی ام نانو اکسید روی در ظهور خوشه آغازین و خوشه دهی کامل (S3)، محلول پاشی 60 پی پی ام نانو اکسید روی در اواسط پنجه زنی و ظهور خوشه آغازین (S4) و محلول پاشی 60 پی پی ام نانو اکسید روی در ظهور خوشه آغازین و خوشه دهی کامل (S5)) به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان دادند که بیشترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه، عملکرد دانه و شاخص برداشت (به ترتیب 16574، 8812 ، 7762 کیلوگرم در هکتار و81/46 درصد) متعلق به رقم شیرودی بود. بالاترین عملکرد بیولوژیک (13800 و 13990 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (6332 و 6483 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد کاه (7470 و 7502 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (57/45 و 97/45 درصد) تحت تیمارهای S3و S5 بدست آمد. لازم به ذکر است که شاخص برداشت (46/45 درصد) تحت تیمار S2 نیز بیشترین مقدار را داشت. با نگاهی ساده به نتایج این پژوهش میتوان محلول پاشی 30 و 60 پی پی ام نانو اکسید روی در مراحل ظهور خوشه آغازین و خوشه دهی کامل را (به ترتیب S3 و S5)، بهترین تیمار بر شمرد.

لینک کمکی