فایل ورد (word) پيامد افزودن پسماند کارخانه روغن کشي بر برخي ويژگي هاي زيستي خاک در حضور باکتري سودوموناس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پيامد افزودن پسماند کارخانه روغن کشي بر برخي ويژگي هاي زيستي خاک در حضور باکتري سودوموناس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پيامد افزودن پسماند کارخانه روغن کشي بر برخي ويژگي هاي زيستي خاک در حضور باکتري سودوموناس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيامد افزودن پسماند کارخانه روغن کشي بر برخي ويژگي هاي زيستي خاک در حضور باکتري سودوموناس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پيامد افزودن پسماند کارخانه روغن کشي بر برخي ويژگي هاي زيستي خاک در حضور باکتري سودوموناس :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ماده آلی یکی از اجزای مهم خاک است که تاثیر بسزایی بر ویژگی های زیستی خاک دارد. استفاده از پسماندهای آلی می توانند سبب بهبود ویژگی های زیستی خاک شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی پیامد افزایش پسماند کارخانه روغن کشی به عنوان ماده آلی در حضور باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی های زیستی خاک بود. آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده در زمان و با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه سطح پسماند (صفر، دو و چهار درصد) و یازده زمان نمونه برداری در حضور باکتری سودوموناس می باشند. کربن آلی، تنفس پایه میکروبی و کربن زیست توده میکروبی در تیمارهای مورد مطالعه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که با افزایش سطح پسماند میزان کربن آلی، تنفس پایه و کربن زیست توده میکروبی نسبت به پسماند سطح صفر افزایش معنی داری یافته است. همچنین مشاهده شد که اثر متقابل سطح پسماند با زمان سبب افزایش معنی دار کربن آلی خاک (از 54/0 به 59/3 درصد) و تنفس پایه (از 43/0 به 38/1 mg CO2.100g-1dry soil .day-1) شد.

لینک کمکی