فایل ورد (word) تاثير بيوچار بقاياي پوست ميوه ي پسته بر شکل هاي شيميايي روي در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير بيوچار بقاياي پوست ميوه ي پسته بر شکل هاي شيميايي روي در خاک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير بيوچار بقاياي پوست ميوه ي پسته بر شکل هاي شيميايي روي در خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير بيوچار بقاياي پوست ميوه ي پسته بر شکل هاي شيميايي روي در خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير بيوچار بقاياي پوست ميوه ي پسته بر شکل هاي شيميايي روي در خاک :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این پژوهش، تاثیر کاربرد سطوح مختلف بیوچار بقایای میوه پسته در سطوح صفر، 75/0، 5/1 و 5/2 بر شکل های شیمیایی روی در خاک بررسی شد. این پژوهش به صورت طرح کاملا تصادفی در گلخانه انجام شد. نمونه ها به مدت 120 روز تحت شرایط رطوبت 60 درصد ظرفیت زراعی و دمای معمول گلخانه نگهداری شدند، سپس نمونه برداری از خاک انجام و شکل های شیمیایی روی به روش اسپوزیتو و همکاران اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار شکل تبادلی روی بسیار ناچیز و در حد تشخیص دستگاه جذب اتمی نبود اما نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد بیوچار مقدار شکل های جذب سطحی شده، آلی، کربناتی و باقی مانده روی در خاک را به طور معنی داری افزایش داد و بیشترین افزایش ها مربوط به بالاترین سطح بیوچار بود که به ترتیب نسبت به شاهد 40، 66، 317 و 74 درصد افزایش داشتند. سطوح پایین تر مصرف بیوچار نیز افزایش معنی دار شکل های جذب سطحی شده، آلی، کربناتی و باقی مانده روی نسبت به شاهد را به دنبال داشت؛ بنابراین می توان گفت کاربرد بیوچار می تواند شکل های قابل استفاده گیاه را افزایش و وضعیت تغذیه ای عنصر روی در خاک را بهبود بخشد.

لینک کمکی