فایل ورد (word) تحليل تغييرات مکاني هدايت هيدروليکي اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل تغييرات مکاني هدايت هيدروليکي اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل تغييرات مکاني هدايت هيدروليکي اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل تغييرات مکاني هدايت هيدروليکي اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل تغييرات مکاني هدايت هيدروليکي اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش هاي زمين آماري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک یکی از ویژگیهای مهم در مطالعه حرکت آب در خاک است. این ویژگی تابعی از رطوبت خاک بوده و با کاهش رطوبت، مقدار ان شدیدا کاهش می یابد. به منظور طراحی شبکه های زهکشی زیرزمینی لازم است که ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مشخص گردد. لذا با استفاده از روش های زمین آماری تعداد نمونه برداری از منطقه کاهش یافته و نقشه خطوط هم مقدار ks بدست خواهد آمد. روشهای زمین-آماری استفاده شده برای پهنه بندی پارامترهای ذکر شده شامل کریجینگ معمولی، لاگ کریجینگ بوده است. برای ارزیابی روشها از تکنیک ارزیابی متقابل با معیارهای و بین داده های واقعی و تخمینی استفاده شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که همبستگی مکانی Ks در منطقه مورد مطالعه برای تمام مدل ها (بجزء مدل خطی در هر دو روش) خوب است بطوریکه نتایج رتبه بندی مجموع معیارهای ارزیابی نشان داد که برای روش کریجینگ و لوگ کریجینگ بهترین مدل به ترتیب کروی و نمایی می باشد بطوری که معیارهای ارزیابی و به ترتیب 327/0، 271/0، 008/0، 376/0 و 221/0، 185/0، 008، 376/0 بدست آمد. همچنین نتایج ارزیابی بهترین مدل ها نیز نشان داد که روش لوگ کریجینگ دارای مقادیر Ks بهتری نسبت به روش کریجینگ می باشد. نتایج بهترین روش و مدل بدست آمده برای روش کریجینگ با نیم تغییرنمای، کروی نشان می دهد که تا شعاع تاثیر 4/24 متر دارای برابر46/0 می باشد که از مقدار 5/0 کوچکتر می باشد و نشان می دهد مدل فوق دارای همبستگی مکانی خوبی برای منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین نتایج نقشه پهنه-بندی شده Ks با بهترین روش (لوگ کریجینگ) و مدل (نمایی) نشان می دهد که بخش های مرکزی و به سمت شمالی منطقه دارای Ks کمتری نسبت به بخش های جنوبی منطقه را دارا می باشد.

لینک کمکی