فایل ورد (word) شبيه سازي شوري خاک با استفاده از مدل SALTMED

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شبيه سازي شوري خاک با استفاده از مدل SALTMED دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شبيه سازي شوري خاک با استفاده از مدل SALTMED  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شبيه سازي شوري خاک با استفاده از مدل SALTMED،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شبيه سازي شوري خاک با استفاده از مدل SALTMED :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مدل SALTMED به منظور پیش بینی عملکرد گیاه زراعی، شوری خاک و محتوی آب خاک تحت شرایط شور توسعه پیدا نموده است. به منظور پیش بینی میزان شوری خاک در یک مزرعه آزمایشی سورگوم تحت آبیاری با سطوح مختلف شوری، یک مطالعه دوساله برای واسنجی و صحت سنجی این مدل در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شد. گیاهان در طول فصل رشد با سطوح شوری آب آبیاری 2، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده شوری های عصاره اشباع خاک (ECe) در عمق های 0-30، 30-60، 60-90 و 0-90 خاک وجود نداشت. همچنین همبستگی معنی داری بین مقادیر ECe مشاهده شده و پیش بینی شده در عمق های مختلف خاک وجود داشت. مقادیر ضریب همبستگی R2 برای مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده ECe در عمق های خاک 0-30، 30-60، 60-90 و 0-90 سانتی متر به ترتیب 95/0، 95/0، 91/0 و 96/0 بود. با این حال همچنانکه شوری آب آبیاری افزایش یافت تفاوت بین مقادیر شوری خاک مشاهده شده و پیش بینی شده بیشتر شد. مقادیر ECe پیش بینی شده برای سطوح شوری آب آبیاری 2، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر به ترتیب به میزان 4/8،0/0، 4/1 و 3/2 دسی زیمنس بر متر بیشتر از مقادیر مشاهده شده بود. به نظر می رسد درصورت واسنجی صحیح، مدل SALTMED می تواند شوری خاک متناسب با تیمارهای مختلف شوری آب آبیاری را با دقت قابل قبولی پیش بینی نماید.

لینک کمکی