فایل ورد (word) تبيين خصوصيات معلم درفرهنگ اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تبيين خصوصيات معلم درفرهنگ اسلامي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تبيين خصوصيات معلم درفرهنگ اسلامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تبيين خصوصيات معلم درفرهنگ اسلامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تبيين خصوصيات معلم درفرهنگ اسلامي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : همايش استاني نقش تربيت غيررسمي در تعليم و تربيت برنامه درسي پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام)

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

تمام دنیا موضوع بحثشان ، موضوع تربیتشان ، موضوع علمشان انسان است ؛ آمده اند انسان راتربیت کنند ، آمده اند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی مافوق الطبیعه ، مافوق الجبروت برسانند . تمام بحث انبیا در انسان است ، از اول هر یک از انبیا که مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان مبعوث شدند. گاهی یک معلم ریاضی در هنگام حل یک جدول ریاضی یک کلمه میگوید که آن کلمه در اعماق قلب دانش آموز اثر ماندگاری میگذارد یک کلمه از خدا، یک کلمه از پیغمبر، یک جمله از قیامت، یک کلمه از معنویت و سلوک الیالله و محبت به خدا، درجستارحاضرنویسنده برآنست باروش تحلیلی اسنادی وبااستمداد ازرهنمودهای ایمه وآیات نورانی قرآن به تبیین وبررسی ویژگی های اخلاقی معلمان باتوجه به فرهنگ وسیره اسلامی بپردازدچنانچه معلم ، در رفتار خویش فروتنی را تجلی بخشد ، می تواند بدین وسیله اعتماد شاگردانش را به گونه مطلوبی جلب کند، اعتراف معلم به عجز و ناتوانی در مسایلی که بدانها احاطه ندارد ، از نشانه های تواضع و صداقت علمی است و در تربیت اخلاقی شاگردان نیز تاءثیر بسزایی داردازآسیب هایی که ممکن است درمعلمان وجودداشته باشد کج خلقی درنزدمتربی است که متربی را فردی خشونت گروکج خلق بار می آورد که درجامعه وخانواده حتی دچارکج خلقی می شود ومتربی وقتی مربی رابعنوان الگوی خودقرار می دهد ازرفتاروی تقلیدکرده ودردرون خوداین رفتار رخنه می کندوازراه های نفوذدرروان متربی ایجادمحبت می باشد یکی ازویژگی های اخلاقی مهم درمعلمان بردباری می باشد واگر متربی عدم سعه صدر وعدم بردباری معلم را سرمشق خودقرار دهد درزندگی خود دچار تشویش ذهنی می شود ودرمقابل خانواده ویاحتی دوستان ویادرجامعه ممکن است تحمل وحلم کمی نشان دهد آنچه هم که به عنوان تعلیم در ذهن او کار میگذارید، از ماندگارترین حقایقی است که در ذهن انسان باقی میماند. بعد از پنجاه سال، شصت سال، خیلی از جزییاتی که معلم به دانش آموز گفته است، در ذهن انسان هست؛ خیلی از خصوصیاتی که او با رفتار خود، با اخلاق خود، با نحوه ی حرف زدن خود، با نحوه ی تعامل خود به دانش آموز منتقل کرده است، در انسان باقی میماند.

لینک کمکی