فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد شاخص نگهداشت ژل ذره اي از قبل شکل گرفته در محيط متخلخل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد شاخص نگهداشت ژل ذره اي از قبل شکل گرفته در محيط متخلخل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد شاخص نگهداشت ژل ذره اي از قبل شکل گرفته در محيط متخلخل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد شاخص نگهداشت ژل ذره اي از قبل شکل گرفته در محيط متخلخل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد شاخص نگهداشت ژل ذره اي از قبل شکل گرفته در محيط متخلخل :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات جديد در شيمي، مهندسي شيمي و نفت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بکارگیری ژل یکی از روشهای بسیار مهم برای تصحیح ناهمگنی مخزن است. استفاده سنتی از توده ژلها در محل (شرایط مخزن) در کنترل یکپارچگی بسیار متداول شدهاند. یک تکنولوژی جدیدتر، بکارگیری ژلهای از پیش تشکیل شده برای این منظور است. در این مقاله، در ابتدا مدل جدیدی از ذرات ژل از پیش تشکیل شده ی بهبود یافته به منظور استفاده در مخازن با شرایط بسیار نامناسب (دما و شوری بالا) معرفی شده است و سپس نتایج آزمایشگاهی با توجه به شاخص نگهداشت ذرات ژل از پیش تشکیل شده در حین تزریق و جریان در محیطهای متخلخل ارایه شدهاست. در این مطالعه، از مجموعهای از لوله های قلمی به طول 50 سانتیمتر پر شده با مغزه مواد فشرده کربناتی بدست آمده از مخازن شرکت نفت فلات قاره، برای بررسی اثر اندازه ذرات ژل از پیش تشکیل شده، دبی جریان تزریق و دمای مخزن بر روی نگهداشت این ذرات در شرایط مخزن، استفاده شد. نتایج نشان دادند که برای الگوی عبور، جذب سطحی مکانیزم غالب در نگهداشت ذرات ژل از پیش تشکیل شده بود و همچنین، وقتی که ذرات ژل از پیش تشکیل شده با اندازه کوچکتر استفاده شدند، نگهداشت افزایش یافت. همچنان نتایج نشان دادند که با افزایش دبی جریان و دمای محیط متخلخل، نگهداشت ذرات ژل از پیش تشکیل شده کاهش یافت. نتایج ثابت کردند که برای الگوی شکست-عبوری ، اگر نسبت قطر ذرات ژل از پیش تشکیل شده ی متورم شده به قطر گلوکاه منافذ به یک مقدار معین افزایش یابد، به دام انداختن اصلیترین مکانیزم در فرآیند نگهداشت خواهد بود و نگهداشت بهطور چشمگیری با استفاده از ذرات ژل از پیش تشکیل شده ای با اندازه بزرگتر و محیط متخلخل با تراوایی کمتر، افزایش خواهد یافت.

لینک کمکی