فایل ورد (word) بهبود تراوايي بخار آب به منظور جداسازي از يک مخلوط گازي توسط غشاي پليمري بسيار نازک پلي اتربلاک آميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بهبود تراوايي بخار آب به منظور جداسازي از يک مخلوط گازي توسط غشاي پليمري بسيار نازک پلي اتربلاک آميد دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بهبود تراوايي بخار آب به منظور جداسازي از يک مخلوط گازي توسط غشاي پليمري بسيار نازک پلي اتربلاک آميد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بهبود تراوايي بخار آب به منظور جداسازي از يک مخلوط گازي توسط غشاي پليمري بسيار نازک پلي اتربلاک آميد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بهبود تراوايي بخار آب به منظور جداسازي از يک مخلوط گازي توسط غشاي پليمري بسيار نازک پلي اتربلاک آميد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات جديد در شيمي، مهندسي شيمي و نفت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

گاز تولیدی از چاه را به دلیل ناخالصی های موجود در آن نمیتوان به صورت مستقیم به خطوط لوله مصرفی تزریق نمود. بخار آب موجود در گاز طبیعی به منظور کنترل نقطه شبنم و همچنین جلوگیری از تشکیل هیدرات و خوردگی باید جدا شوند. از میان روشهای موجود برای جداسازی بخار آب، فناوری غشایی به دلیل مصرف انرژی کم، اطمینان عملکردی بالا و نیاز به فضای کم مورد توجه می باشند. در پژوهش حاضر، با استفاده از غشاهای پلیمری از جنس پلی اتربلاک آمید2533، تراوایی بخار آب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور افزایش شار عبوری از غشاء و کاهش مقاومت انتقال جرم، غشاهای پلیمری بسیار نازک بر روی سطح آب ساخته شدند. ضخامت غشاء و مورفولوژی آن توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی استفاده شد. نتیجه های بدست آمده نشان دهنده ضخامت تا حدود 600 نانومتر برای غشاهای بسیار نازک پلی اتربلاک آ مید2533 میباشند. برای بررسی اثر غلظت پلیمر بر نحوه شکل گیری و ساختار غشاء، غشاهایی با غلظتهای 4، 8، 12 و %14 وزنی ساخته شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی غشاهای ساخته شده نشان داد که هر چه غلظت محلول پلیمری کمتر باشد، عملکرد غشا از نظر شار عبوری مناسب تر خواهد بود. تراوایی بخار آب از غشاهای بسیار نازک با استفاده از روش استاندارد E96 مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که غشای بسیار نازک پلی اتربلاک آمید2533 دارای تراوایی بسیار مطلوب و مناسبی برای بخار آب میباشد. نتایج بیانگر این هستند که با افزایش دما تراوایی بخار آب از غشاء افزایش مییابد و میزان تراوایی در دمای 50 °C برای همه نمونه ها بیش از 3700 میباشد. تراوایی اندازه گیری شده برای بخار آب، در مقایسه با سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه، بیانگر مناسب بودن عملکرد این نوع غشاء میباشد.

لینک کمکی