فایل ورد (word) اثر بهبوددهندگي سولفات کلسيم و کلرور کلسيم بر هيدراتهاي کربن گياه پونه )Mentha longifolia L.( تحت تاثير فلز سنگين روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر بهبوددهندگي سولفات کلسيم و کلرور کلسيم بر هيدراتهاي کربن گياه پونه )Mentha longifolia L.( تحت تاثير فلز سنگين روي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر بهبوددهندگي سولفات کلسيم و کلرور کلسيم بر هيدراتهاي کربن گياه پونه )Mentha longifolia L.( تحت تاثير فلز سنگين روي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر بهبوددهندگي سولفات کلسيم و کلرور کلسيم بر هيدراتهاي کربن گياه پونه )Mentha longifolia L.( تحت تاثير فلز سنگين روي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر بهبوددهندگي سولفات کلسيم و کلرور کلسيم بر هيدراتهاي کربن گياه پونه )Mentha longifolia L.( تحت تاثير فلز سنگين روي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف اثر بهبوددهندگی سولفات کلسیم و کلرور کلسیم بر هیدراتهای کربن گیاه منتا تحت تاثیر فلز سنگین روی در شرایط گلدانی در آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1394-95 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل کاربرد فلز سنگین روی در 4 سطح: صفر (به عنوان شاهد)، 150، 300 و 450 میکرومولار، سولفات کلسیم در دو سطح صفر (به عنوان شاهد) و 2 میلی مولار و کلرور کلسیم در دو سطح صفر (به عنوان شاهد) و 2 میلی مولار بر روی گیاه منتا بودند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از فلز روی تاثیر معنیداری بر صفات مورد مطالعه داشت. به طوری که بالاترین محتوای پروتیین 4/28) میلی گرم بر گرم وزن تر) برای سطح شاهد تیمار روی بدست آمد و با افزایش سطوح روی به طور معنیداری از محتوای پروتیین کاسته شد. سطح 450 میکرومولار تیمار روی نیز دارای پایینترین میزان پروتیین 3/18) میلی-گرم بر گرم وزن تر) بود. محتوای قند محلول در کاربرد فلز سنگین روی نیز کاهش معنیداری داشت ولی محتوای فنل کل و قند نامحلول در کاربرد این فلز سنگین به طور معنیداری افزایش یافتند. استفاده از بهبود دهنده های سولفات کلسیم و کلرور کلسیم نتایجی عکس فلز روی نشان دادند و کاربرد این دو بهبود دهنده باعث افزایش محتوای پروتیین و قند محلول و کاهش محتوای فنل کل و قند نامحلول شدند. به طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق میتوان اظهار داشت که کاربرد فلز سنگین روی در گیاه منتا باعث کاهش محتوای هیدراتهای کربن میشود ولی سولفات کلسیم و کلرور کلسیم میتوانند با افزایش میزان این صفات در بهبود عملکرد گیاه مورد مطالعه موثر باشند.

لینک کمکی