فایل ورد (word) اثر محلول پاشي آهن، روي، منگنز بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط کمبود آب در منطقه بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر محلول پاشي آهن، روي، منگنز بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط کمبود آب در منطقه بيرجند دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر محلول پاشي آهن، روي، منگنز بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط کمبود آب در منطقه بيرجند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر محلول پاشي آهن، روي، منگنز بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط کمبود آب در منطقه بيرجند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر محلول پاشي آهن، روي، منگنز بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه در شرايط کمبود آب در منطقه بيرجند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی در منطقه بیرجند انجام گردید تیمارهای آزمایشی عبارت بودند، تیمار اصلی(= a 1 ( A تیمار شاهد عدم قطع آبیاری آب (آبیاری کامل) ،= a2 قطع آبیاری در مرحله چهار برگی تا اوایل گلدهی،= a3 قطع آبیاری در مرحله گل دهی تا باز شدن غوزه ها، = a4 قطع آبیاری در مرحله آغاز باز شدن غوزه ها تا پایان رشد گیاه. تیمار فرعی (B) شامل محلول پاشی با کودهای مایع شامل( آهن ، روی ، منگنز) می باشد.= b1 تیمار شاهد، عدم استفاده از کود های مایع، =b2 مصرف کود مایع آهن 4 در هزار زمان مصرف در مرحله شروع ساقه رفتن،= b3 مصرف کود مایع روی 4 در هزار قبل از گل دهی، =b4 مصرف کود مایع منگنز 4 در هزار بعد از گل دهی، صفات مورد بررسی شامل:ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، عملکرد کیل، عملکرد الیاف . بیشترین عملکرد الیاف 1498/5) کیلوگرم در هکتار)، در تیمار شاهد (عدم تنش کمبود آب)، بدست آمده و کمترین عملکرد الیاف 1016/7)کیلوگرم در هکتار)، مربوط به تیمار قطع آبیاری در مرحله گل دهی تا باز شدن غوزه ها می باشد و بیشترین عملکرد الیاف با اثر محلول پاشی آهن، روی، منگنز(1501/7 کیلوگرم در هکتار)، با محلول پاشی کود مایع آهن و کمترین عملکرد الیاف در تیمار شاهد، عدم استفاده از کود های مایع 1165/1)کیلوگرم در هکتار) بوده است.

لینک کمکی