فایل ورد (word) اولويت بندي طرحهاي مراتع مشجر با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي: حوزه آبخيز شياده شهرستان بابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اولويت بندي طرحهاي مراتع مشجر با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي: حوزه آبخيز شياده شهرستان بابل) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اولويت بندي طرحهاي مراتع مشجر با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي: حوزه آبخيز شياده شهرستان بابل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اولويت بندي طرحهاي مراتع مشجر با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي: حوزه آبخيز شياده شهرستان بابل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اولويت بندي طرحهاي مراتع مشجر با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي: حوزه آبخيز شياده شهرستان بابل) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مراتع به عنوان بخشی از منابع ملی، بهره برداری صحیح توام با عملیات اصلاح و احیای آنها میتواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تامین نیازمندی های کشور در زمینه فراورده های پروتیینی داشته باشد. اگر از ابتدا طرح های مرتعداری به طور دقیق و اصولی و با جزییات کامل تهیه نشده باشند، این امر نهایتا به نوعی به اتلاف منابع خواهند انجامید. هدف از این پژوهش اولویت بندی بهترین گزینه اجرایی در هر معیار با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه، اولویت بندی مناسب ترین رهیافت برای گزینش بهترین طرحهای اشتغال زا در حوزه و در نهایت اولویت بندی طرح های مرتعداری از نظر میزان مشارکت ساکنین حوزه در راستای اجرای این طرحها می باشد. در این تحقیق برای اولویت بندی طرح های مرتعداری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، بدین صورت که ابتدا اطلاعات کلی مربوط طرحهای مرتعداری پیشبینیشده، معیار ها و زیر معیار ها و در انتها گزینه های طرح ها مشخص گردید و تعداد 30 پرسشنامه تهیه شد . سپس این پرسشنامه ها در اختیار خبرگان و کارشناسان فن قرار گرفته و تکمیل شد. نتایج نشان داد که معیار اجتماعی با وزن 0/582 به عنوان مهمترین عامل در الویت بندی طرح های مرتعداری شناخته شد و عوامل فنی و زیست محیطی با اوزان 0/309 و 0/109 در رده های بعدی قرار گرفتند. همچنین زیر معیارهای اشتغال زایی در معیار اجتماعی، به عنوان مهتمرین زیرمعیار تعیین شد. در نهایت رهیافت نهالکاری با وزن 0/38 و قرق و حفاظت با وزن 0/23 به عنوان مهمترین رهیافت ها در حوزه آبخیز شیاده استان مازندران شناخته شدند.

لینک کمکی