فایل ورد (word) برآورد تغييرات رطوبت خاک در کشاورزي با استفاده از داده هاي GLDAS(مطالعه موردي: استان ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) برآورد تغييرات رطوبت خاک در کشاورزي با استفاده از داده هاي GLDAS(مطالعه موردي: استان ايلام) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) برآورد تغييرات رطوبت خاک در کشاورزي با استفاده از داده هاي GLDAS(مطالعه موردي: استان ايلام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) برآورد تغييرات رطوبت خاک در کشاورزي با استفاده از داده هاي GLDAS(مطالعه موردي: استان ايلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) برآورد تغييرات رطوبت خاک در کشاورزي با استفاده از داده هاي GLDAS(مطالعه موردي: استان ايلام) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از پدیده های مهم و ضروری در هر کشوری، برآورد میزان رطوبت خاک در آن کشور میباشد، به گونهای که کاهش و یا افزایش رطوبت موجود در خاک میتواند اثرات زیان باری بر روی محیطزیست و زندگی بشر داشته باشد. این پدیده در غرب ایران و بویژه جنوب غرب بسیار شایع است. استان ایلام در غرب ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مناطق خشک همسایه، از جمله مناطقی است که هر ساله با تغییرات فاحش این پدیده مواجه است. با توجه به پیامدهای متعدد این پدیده در مقیاس های مکانی کوچک و بزرگ شناخت مناطق مولد گرد و غبار استان ایلام، شناسایی مناطق مستعد فرسایش، مسیرهای انتشار این پدیده و بررسی تغییرات مکانی و زمانی آن بمنظور برنامهریزی و مدیریت بهتر در مقابله با این پدیده و کاهش هزینه های آن از ضرورت قابل توجهی برخوردار است. از این رو در این مطالعه سعی بر این است با استفاده از داده های مدل رطوبت خاک (GLDAS_NOAHH) در مقیاس ماهانه و با قدرت تفکیک مکانی 0.25*0.25، میزان رطوبت خاک را اندازه گرفت.با توجه به اهمیت و تاثیر رطوبت خاک با میزان بارش در محدوده مورد مطالعه، در ایستگاه های همدیدی استان ایلام تحلیل آماری، با استفاده از نرمافزار (SPSS) و روش های ترکیبی آماری، طی دوره آماری 2000-2014، روند تغییرات بررسی گردید. همچنین نتایج طبقه بندی رطوبت در این استان، نشان داد که در نواحی غربی این استان میزان رطوبت در دوره مورد مطالعه بسیار کم بوده است و کاهش پیدا کرده است.

لینک کمکی