فایل ورد (word) ارايه مدلي از ويژگي هاي بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي و اثرات آن بر ارزش برند و رفتار مصرف کننده - مطالعه موردي :تلگرام واينستاگرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارايه مدلي از ويژگي هاي بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي و اثرات آن بر ارزش برند و رفتار مصرف کننده - مطالعه موردي :تلگرام واينستاگرام دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارايه مدلي از ويژگي هاي بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي و اثرات آن بر ارزش برند و رفتار مصرف کننده - مطالعه موردي :تلگرام واينستاگرام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارايه مدلي از ويژگي هاي بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي و اثرات آن بر ارزش برند و رفتار مصرف کننده - مطالعه موردي :تلگرام واينستاگرام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارايه مدلي از ويژگي هاي بازاريابي در شبکه هاي اجتماعي و اثرات آن بر ارزش برند و رفتار مصرف کننده - مطالعه موردي :تلگرام واينستاگرام :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي کاربردهاي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

پزوهش حاضر به ارایه یک مدل از ویژگی های بازار یابی در شبکه های اجتماعی و اثرات آن بر برند و رفتار مصرف کننده در شبکه های اجتماعی به خصوص در تلگرام و اینستاگرام می پردازد.این تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش شناسی توصیفی- پیمایشی میباشد و از نوع همبستگی از نوع معادلات ساختاری به شما رمی رود جامعه آماری کلیه کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام که حجم نمونه که با فرمول کوکران به دست امده 384 نفر میباشد.که پرسش نامه به صورت تصادفی توزیع گردید است.برای تجزیه تحلیل داده از امار استنباطی و توصیفی استفاده گردیده است که تحلیل داده ها در نرم افزار pls SMART انجام گردیده است. درنهایت نتایج تجزیه تحلیل داده نشان داد که جنبه به روز بودن بر موفقیت بازاریابی شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بیشترین تاثیر را نشان داد و تصویربرند کمترین تاثیر را بر ارزش برند در شبکه های اجتماعی تلگرام واینستاگرام داشته است .در نهایت تمامی فرضیه های پژوهش تایید شد و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبودو ارتقای بازاریابی در شبکه های اجتماعی ارایه گردیده است.

لینک کمکی