فایل ورد (word) ارتباط اقلام تعهدي و جريان نقدي با سودآوري عملياتي با تاکيد بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط اقلام تعهدي و جريان نقدي با سودآوري عملياتي با تاکيد بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط اقلام تعهدي و جريان نقدي با سودآوري عملياتي با تاکيد بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط اقلام تعهدي و جريان نقدي با سودآوري عملياتي با تاکيد بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط اقلام تعهدي و جريان نقدي با سودآوري عملياتي با تاکيد بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي کاربردهاي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط اقلام تعهدی و جریان نقدی با سودآوری عملیاتی با تاکید بر بازده سهام در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1391 الی 1395 شرکتهای مورد مطالعه است. در این پژوهش متغیرهای اقلام تعهدی و جریانات نقدی به عنوان متغیر مستقل و سودآوری عملیاتی به عنوان متغیر وابسته و متغیر بازده سهام بعنوان متغیر تعدیلگر پژوهش میباشند. همچنین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت جاری، اندازه شرکت، سن شرکت، ساختار داراییها و رشد شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدهاند. در کل نتایج آزمون فرضیه ها پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین اقلام تعهدی و جریانات نقدی با سودآوری عملیاتی می باشد؛ به علاوه نتایج تاثیر بازده سهام بر ارتباط بین آن ها نشان داد که بازده سهام باعث افزایش ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانات نقدی با سودآوری عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود.

لینک کمکی