فایل ورد (word) ارتباطات سياسي و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباطات سياسي و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباطات سياسي و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباطات سياسي و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباطات سياسي و هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي کاربردهاي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه ها، از نمونه ای شامل 114 شرکت طی دوره زمانی 1387-1393استفاده شد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است و آزمون فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون چندگانه، تحلیل پنلی و آزمون هاسمن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی از طریق دولت و هزینه سرمایه حقوق صاحبان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی در شرکتها هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. همچنین بین ارتباطات سیاسی از طریق مجلس و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی