فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت ارتباط مشتري و تاثير آن بر بهبود فرآيندهاي داخلي و سودآوري: مطالعه شعب بانک سپه استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت ارتباط مشتري و تاثير آن بر بهبود فرآيندهاي داخلي و سودآوري: مطالعه شعب بانک سپه استان قم دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت ارتباط مشتري و تاثير آن بر بهبود فرآيندهاي داخلي و سودآوري: مطالعه شعب بانک سپه استان قم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت ارتباط مشتري و تاثير آن بر بهبود فرآيندهاي داخلي و سودآوري: مطالعه شعب بانک سپه استان قم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت ارتباط مشتري و تاثير آن بر بهبود فرآيندهاي داخلي و سودآوري: مطالعه شعب بانک سپه استان قم :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي کاربردهاي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، شناسایی و مدل سازی مهمترین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در پیاده سازی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درشعب بانک سپه و تاثیر آن بر بهبود فرآیندهای داخلی سازمان از یک سو و رضایت مشتریان و سودآوری از سوی دیگر است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد شعب بانک سپه استان قم به تعداد 285 نفر میباشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که اعتبار آن با روایی صوری و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 0/77 تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و از نرم افزارهای SPSS22 و Amos22 استفاده شد. نتایج پژوهش ضمن شناسایی مهمترین عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری، نشان داد که اجرای اثربخش مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی سازمان، سودآوری و رضایت مشتریان آن تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی