فایل ورد (word) بررسي و تحليل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداري با چارچوب هاي الگوي خدمات عمومي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي و تحليل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداري با چارچوب هاي الگوي خدمات عمومي نوين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي و تحليل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداري با چارچوب هاي الگوي خدمات عمومي نوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي و تحليل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداري با چارچوب هاي الگوي خدمات عمومي نوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي و تحليل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداري با چارچوب هاي الگوي خدمات عمومي نوين :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي کاربردهاي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نظام اداری ابزاری است جهت تحقق هدف های هر نظام سیاسی و اجتماعی، و موفقیت هر کشور در استفاده بهتر از منابع داخلی خود و اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، تنها از طریق دستگاه اداری کارآمد و نیروی انسانی کاردان و با صلاحیت امکان پذیر است. این تحقیق با هدف فایل ورد (word) بررسي و تحليل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداري با چارچوب هاي الگوي خدمات عمومي نوين در بانک های تجارت شعب شمال خوزستان پرداخته است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده بوده و از میان کلیه کارکنان بانک های تجارت شعب شمال خوزستان که تعداد 161 نفر بوده، با استفاده از فرمول ککران، 113 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده گردید. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های پژوهش با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنین LISREL جهت تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان نتایج آزمون تی برای دو نمونه وابسته در سطح معناداری 5 درصد نشان داد که بین نقشه راه اصلاح نظام اداری با چارچوب های الگوی خدمات عمومی نوین شکاف معناداری وجود دارد.

لینک کمکی