فایل ورد (word) پيش بيني کيفيت زندگي براساس سلامت عمومي حمايت اجتماعي و خودکارآمدي دربيماران قلبي - عروقي شهرياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پيش بيني کيفيت زندگي براساس سلامت عمومي حمايت اجتماعي و خودکارآمدي دربيماران قلبي - عروقي شهرياسوج دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پيش بيني کيفيت زندگي براساس سلامت عمومي حمايت اجتماعي و خودکارآمدي دربيماران قلبي - عروقي شهرياسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيش بيني کيفيت زندگي براساس سلامت عمومي حمايت اجتماعي و خودکارآمدي دربيماران قلبي - عروقي شهرياسوج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پيش بيني کيفيت زندگي براساس سلامت عمومي حمايت اجتماعي و خودکارآمدي دربيماران قلبي - عروقي شهرياسوج :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره بين المللي روان تني (سايکوسوماتيک)

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف ازپژوهش حاضرپیش بینی کیفیت زندگی دربیماران قلبی عروقی براساس سلامت عمومی حمایت اجتماعی و خودکارامدی بیماران شهریاسوج بود نمونه متشکل از70نفربیماران قلبی عروقی مراجعه کننده به مراکز درمانی و درمانگاه های شهریاسوج که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند ابزارهای پژوهش عبارت بودند ازمقیاس کیفیت زندگی پرسشنامه سلامت عمومی پرسشنامه حمایت اجتماعی و خودکارامدی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و گام به گام استفاده شد نتایج حاصل ازاین یافته ها نشان داد که بین کیفیت زندگی خودکارامدی سلامت عمومی و حمایت اجتماعی رابطه معنادار خوبی درسطح p</001 وجود دارد همچنین نتایج حاصل ازرگرسیون نشان داد که همه متغیرهای پیش بینی 76 درصد از تغییرات متغیر ملاک کیفیت زندگی را پیش بینی می کنند علاوه براین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر سلامت عمومی 69درصد متغیرخودکارامدی 4درصد و متغیرحمایت اجتماعی3درصد بصورت تفکیکی تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی می کنند.

لینک کمکی