فایل ورد (word) مقايسه شاخصهاي برونگرايي - درونگرايي نورزگرايي - پسيکوزگرايي و سبکهاي حامل مساله بيماران عروق کرونري قلب با بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افرادسالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه شاخصهاي برونگرايي - درونگرايي نورزگرايي - پسيکوزگرايي و سبکهاي حامل مساله بيماران عروق کرونري قلب با بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افرادسالم دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه شاخصهاي برونگرايي - درونگرايي نورزگرايي - پسيکوزگرايي و سبکهاي حامل مساله بيماران عروق کرونري قلب با بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افرادسالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه شاخصهاي برونگرايي - درونگرايي نورزگرايي - پسيکوزگرايي و سبکهاي حامل مساله بيماران عروق کرونري قلب با بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افرادسالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه شاخصهاي برونگرايي - درونگرايي نورزگرايي - پسيکوزگرايي و سبکهاي حامل مساله بيماران عروق کرونري قلب با بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افرادسالم :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره بين المللي روان تني (سايکوسوماتيک)

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

درمدل زیستی روانی اجتماعی درزحوزه روانشناختی سلامت اعتقاد براین است که عوامل غیرزیستی شخصیتی روانشناختی درشکل گیری تشدید و موفقیت دردرمان بسیاری از بیماران نقش دارد هدف پژوهش حاضر مقایسه شاخصهای برونگرایی درونگرایی نورزگرایی پسیکوزگرایی و سبکهای حل مساله یبماران عروق کرونری قلب با بیماران مبتلا به سردرد میگرنی وافراد سالم است و پژوهش ازنوع توصیفی و درحیطه پژوهشهای علی - مقایسه ای است جامعه آماری شامل کلیه بیماران عروق کرونی و سردرد میگرنی مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی امام رضا ع درسال 90-89 می باشد که به روش تصادفی ساده تعداد 50بیمار سردرد میگرن و 50بیمارقلبی و 50فرد سالم به عنوان نمونه انتخاب شدند اطلاعات به کمک فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت بزرگسالان ایسنک 1985)EPQ-RS( و پرسشنامه حل مساله کسیدی و لانگ 1996 جمع آوری شد و به روش آماری توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نشان داد که بین بیماران عروق کرونری میگرنی و افراد سالم ازلحاظ ابعاد برونگرایی و نورزگرایی تفاوت معناداری وجود دارد ولی ازلحاظ پسیکوزگرایی تفاوتی مشاهده نمی شود.

لینک کمکی