فایل ورد (word) شناسايي ذخاير آب کارستي با استفاده از پروفيلزني ژئوالکتريک - مطالعه موردي: دره تپال- شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شناسايي ذخاير آب کارستي با استفاده از پروفيلزني ژئوالکتريک - مطالعه موردي: دره تپال- شاهرود دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي ذخاير آب کارستي با استفاده از پروفيلزني ژئوالکتريک - مطالعه موردي: دره تپال- شاهرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي ذخاير آب کارستي با استفاده از پروفيلزني ژئوالکتريک - مطالعه موردي: دره تپال- شاهرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي ذخاير آب کارستي با استفاده از پروفيلزني ژئوالکتريک - مطالعه موردي: دره تپال- شاهرود :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس مهندسي معدن ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بدلیل اهمیت بالای آبهای کارستی و نقش قابلتوجه آنها در تأمین آب مورد نیاز کشور ، بویژه در شهر شاهرود، تلاش برای اکتشاف منابع جدید کارستی، امری اجتنابناپذیر است. روش مرسوم برای تعیین موقعیت آبهای کارستی، استفاده از شواهدسطحی و هیدروژئولوژی است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش ژئوالکتریک که بر مبنای مقاومت لایههای زیرسطحی در مقابل عبور جریان الکتریکی، مدلی از واقعیت فیزیکی موجود در زمین را فراهم میسازد، محل دسترسی به آب-های کارستی در منطقه جنوب غربی تپال شاهرود تعیین شود. برای این منظور اقدام به تهیه چهار مقطع ژئوالکتریک با استفاده از آرایه الکترودی دوقطبی- دوقطبی با فاصله الکترودی 75 متری و گامهای دوقطبی 1 تا 8 شدهاست. در ادامه، داده های اندازهگیریشده تبدیل به مقاومتویژه ظاهری شده و با استفاده از نرمافزارRes2DINV قابلیت مدلسازی عددی و معکوس، تغییرات جانبی و عمقی مقاومتویژه مدلسازی، و محل مناسب برای حفاری پیشنهاد شده است

لینک کمکی