فایل ورد (word) بررسي بستگي بين ميزان تعارضهاي فردي با ميزان خلاقيت کارکنان دردستگاه هاي ....

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي بستگي بين ميزان تعارضهاي فردي با ميزان خلاقيت کارکنان دردستگاه هاي .... دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي بستگي بين ميزان تعارضهاي فردي با ميزان خلاقيت کارکنان دردستگاه هاي ....  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي بستگي بين ميزان تعارضهاي فردي با ميزان خلاقيت کارکنان دردستگاه هاي ....،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي بستگي بين ميزان تعارضهاي فردي با ميزان خلاقيت کارکنان دردستگاه هاي .... :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و توليد ملي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف ازتحقیق حاضربررسی بستگی بین میزان تعارضهای فردی با میزان خلاقیت کارکنان است این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقطعی و روش همبستگی درجامعه آماری 1316 نفری کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر و انتخاب تعداد 298 نفر ازکارنان شاغل با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نسبتی و تصادفی ساده انجام گردیده است برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ای که روایی و پایایی آنها سنجیده شده استفاده شده است دراین پژوهش جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخصهای آماری ازجمله فراوانی درصد فراوانی اماره های توصیفی انواع جداول و نمودارها استفاده و جهت تعیین همبستگی از ازمونهای استقلال همبستگی پیرسون اسپیرمن تاو کندال استفاده شده است کلیه تحلیل های اماری به وسیله نرم افزار کامپیوتری sPSS انجام شد هاست نتایج بدست آمده نشان از عدم وجود رابطه معنی دار بین میزان تعارض های فردی با میزان خلاقیت کارکنان دردستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر می باشد.

لینک کمکی