فایل ورد (word) عنوان مقاله: بررسي و مقايسه شاخص هاي بهره وري و عملکرد بيمارستان امين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با استاندارد هاي وزارت بهداشت1388-1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عنوان مقاله: بررسي و مقايسه شاخص هاي بهره وري و عملکرد بيمارستان امين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با استاندارد هاي وزارت بهداشت1388-1390 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عنوان مقاله: بررسي و مقايسه شاخص هاي بهره وري و عملکرد بيمارستان امين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با استاندارد هاي وزارت بهداشت1388-1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عنوان مقاله: بررسي و مقايسه شاخص هاي بهره وري و عملکرد بيمارستان امين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با استاندارد هاي وزارت بهداشت1388-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عنوان مقاله: بررسي و مقايسه شاخص هاي بهره وري و عملکرد بيمارستان امين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با استاندارد هاي وزارت بهداشت1388-1390 :
نام کنفرانس یا همایش : دومين سمينار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقدمه: محدودیت منابع در اقتصاد سلامت از مهمترین دلایل توجه به بهره وری در تمام حوزه های مدیریتی است. در این میان بخش بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان ها که به عنوان یکی از مهمترین بخش هایاقتصادی، سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهند، نیازمند بیشترین توجه هستند. این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی و با هدف بررسی و مقایسه شاخص های بهره وری و عملکرد بیمارستان امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد های وزارت بهداشت ) 1388-1390انجام شد. جامعه پژوهش، بیمارستان آموزشی امین بود واطلاعات مورد نیاز از طریق دریافت آمار بیمارستانی از واحد مدارک پزشکی گردآوری شدند. سپس شاخص های عملکردی مورد نیاز بدست آمدند و با استفاده از نرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند. سپس نتایج این مطالعه با استاندارد های منتشر شده توسط وزارت بهداشت مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، در اغلب بخش های بیمارستان طی سال های 1390-1388افزایش ضریب اشغال تخت وجود داشت.

لینک کمکی