فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عناصر سرمايه فکري و عملکردسازماني - مطالعه موردي: صنعت هتلداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عناصر سرمايه فکري و عملکردسازماني - مطالعه موردي: صنعت هتلداري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عناصر سرمايه فکري و عملکردسازماني - مطالعه موردي: صنعت هتلداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عناصر سرمايه فکري و عملکردسازماني - مطالعه موردي: صنعت هتلداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عناصر سرمايه فکري و عملکردسازماني - مطالعه موردي: صنعت هتلداري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش منطقه اي پژوهشها و راه کارهاي نوين در حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایههای انسانی، ارتباطی، و ساختاری (عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری)، از جمله عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی بحساب میآیند. امروزه، نقش سرمایه فکری در کسب و حفظ مزیترقابتی تمامی سازمانها منجمله هتلها بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد (توسعه فعالیتها، سود، کیفیت خدماتدهی) هتلهای ایرانی موردتجزیه و تحلیل قرار میگیرد. طبق فرمول کوکران 222 هتل بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید. از روشهای آماری همچون: رگرسیون ساده، و همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل دادهها استفاده گردید. طبق نتایج تحقیق در صورت مطالعه ارتباط بین تک تک اجزای سرمایه فکری (انسانی، ساختاری، و ارتباطی) و عملکرد، همگی آنها باعث ارتقاء عملکرد هتلهای ایرانی میگردند.

لینک کمکی