فایل ورد (word) بررسي نقشتوانمندي هاي هوش عاطفي در ارتقاء عملکرد بانک - مطالعه موردي بانک صادرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي نقشتوانمندي هاي هوش عاطفي در ارتقاء عملکرد بانک - مطالعه موردي بانک صادرات دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي نقشتوانمندي هاي هوش عاطفي در ارتقاء عملکرد بانک - مطالعه موردي بانک صادرات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي نقشتوانمندي هاي هوش عاطفي در ارتقاء عملکرد بانک - مطالعه موردي بانک صادرات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي نقشتوانمندي هاي هوش عاطفي در ارتقاء عملکرد بانک - مطالعه موردي بانک صادرات :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش منطقه اي پژوهشها و راه کارهاي نوين در حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بحث در مورد مقوله هوش عاطفی به دلیل تاثیر زیادی که بر روی جنبه های مختلف زندگی انسان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا هدف از انجام این پژوهش آن است که جهت سنجش واندازه گیری میزان تأثیرهریک ازتوانمندی های هوش عاطفی برعملکرد بانک صادرات وتعیین بعد یا ابعاد با بالا ترین اثرگذاری گام برداریم. در این پژوهش روش نمونه گیری بصورت در دسترس میباشد و در آن نمونه ای به حجم 275 نفر جهت کارکنان در نظرگرفته شده است. روش تحقیق بصورت( توصیفی – استنباطی ) می باشد که ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه بوده است. داده های مورد نظر توسط روش آماریANOVAدر سطح 5P<%مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند بررسی یافته های تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد هوش هیجانی با عملکرد بانک رابطه معنی داری دارد

لینک کمکی