فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي ميان يابي جهت تخمين و پهنه بندي غلظت فلزهاي سنگين درآبهاي زيرزميني مطالعه موردي راميان - استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي ميان يابي جهت تخمين و پهنه بندي غلظت فلزهاي سنگين درآبهاي زيرزميني مطالعه موردي راميان - استان گلستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي ميان يابي جهت تخمين و پهنه بندي غلظت فلزهاي سنگين درآبهاي زيرزميني مطالعه موردي راميان - استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي ميان يابي جهت تخمين و پهنه بندي غلظت فلزهاي سنگين درآبهاي زيرزميني مطالعه موردي راميان - استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي روشهاي ميان يابي جهت تخمين و پهنه بندي غلظت فلزهاي سنگين درآبهاي زيرزميني مطالعه موردي راميان - استان گلستان :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی ازراه کارهای مدیریتی جهت شناخت کلی کیفیت ابهای زیرزمینی استفاده ازروشهای زمین امار برای پهنه بندی آلودگی هامیب اشد درانتخاب روشهای مناسب پهنه بندی و تهیه نقش تغییر کیفیت ابهای زیرزمینی می بایست به دقت و صحت خروجی هرروش توجه کرد ازجمله خطاهایی که برداده هاینقطه اعمال میشود خطای مربوط به نحوه میانیابی آنهاست هدف ازاین تحقیق ارزیابی دقت سه روش کریجینگ معمولی وزن دهی عکس فاصله و توابع پایه شعاعی جهتتخمین توزیع فلزهای سنگین روی سرب مس کادمیم نیکل و سرب درمنابع آبهای زیرزمینی شهرستان رامیان دراستان گلستان می باشد برای بررسی خطای هرروش میان یابی ازفن ارزیابی متقابل استفاده گردید.

لینک کمکی