فایل ورد (word) واکاوي مکاني - زماني بارش درجمهوري آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) واکاوي مکاني - زماني بارش درجمهوري آذربايجان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) واکاوي مکاني - زماني بارش درجمهوري آذربايجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) واکاوي مکاني - زماني بارش درجمهوري آذربايجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) واکاوي مکاني - زماني بارش درجمهوري آذربايجان :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي جغرافيدانان اسلام

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دراین پژوهش جهت بررسی روند تغییرات بارش جمهوری آذربایجان ازداده های بارش روزانه پایگاه APHRODITE’s Water Resources کهدارای تفکیک مکانی 0/25*0/25 درجه است دریک دوره 58ساله 1951-2007 استفاده شده است نخست برای واکاوی مکانی داده ها باروش نزدیک ترین همسایگی درنرم افزار Surfer نقشه های همبارش سالانه فصلی و ماهانه تهیه گردید پس ازبررسی نقشه سالانه میانگین یاخته ای بارش سالانه آذربایجان 410 میلیمتر تعیین شد بیشینه بارش درقسمت های شمالی ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو جنوب خاوری منطقه لنکران و باختری منطقه خان کندی اذربایجان بوده است بیشینه و کمینه فصلی بارش به ترتیب دربهاروزمستان بوده که تقریبا تمامی مناطق راتحت پوشش قرار داده است درالگوی پراکندگی بارش ماهانه بیشینه بارش دربرج خرداد بوده که قسمت های شمالی ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو و باختری منطقه خان کندی اذربایجان بیشترین بارش را دریافت کرده و کمینه بارش دربرج مرداد بوده که ارتفاعات شمالی ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو و باختری منقه خان کندی و جنوب خاوری منطقه لنکران بیشترین بارش را دریافت کرده است

لینک کمکی