فایل ورد (word) ارزيابي زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي مطالعه موردي : روستاهاي شوسني ضامني و باباميدان ، - شهرستان رستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي مطالعه موردي : روستاهاي شوسني ضامني و باباميدان ، - شهرستان رستم دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي مطالعه موردي : روستاهاي شوسني ضامني و باباميدان ، - شهرستان رستم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي مطالعه موردي : روستاهاي شوسني ضامني و باباميدان ، - شهرستان رستم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي مطالعه موردي : روستاهاي شوسني ضامني و باباميدان ، - شهرستان رستم :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضرباهدف ارزیابی زیست محیطی اجرای طرح هادی درروستاهای شوسنی - ضامنی و بابامیدان ازدهستان رستم یک شهرستان رستم استان فارس انجام شده است این پژوهش به لحاظ شیوه گرداوری داده ها ازنوع تحقیق توصیفی پیمایشی است جامعه آماری براساس فرمول کوکران 290 خانوار تعیین شد ه که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ازبین خانوارهای روستاهای مورد مطالعه انتخاب شدند برای جمعآوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شده و برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه پیش ازمون انجام گرفت که مقدار الفای کرونباخ محاسبه شده برای معیارهای اصلی پرسشنامه بالای 75درصدبود و برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار sPSSاستفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین مشکلات زیست محیطی ناشی ازاجرای طرح هادی درروستای شوسنی - ضامنی به ترتیب اولویت شامل آلودگی هوا به دلیل رفع غیربهداشتی زباله ها راکدماندن آب درجوی ها و معابر ایجاد آبگرفتگی به دلیل ساخت غیراصولی جداول و معابر و گسترش الودگی فضولات حیوانی درسطح ابادی و درروستای بابامیدان جاری شدن ابهای سطحی دربخشهای ازروستا ازجمله مشکلات زیست محیطی بودند.

لینک کمکی