فایل ورد (word) برآورد تبخير تعرق با استفاده ازالگوريتم سبال مطالعه موردي: دشت همدان - بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) برآورد تبخير تعرق با استفاده ازالگوريتم سبال مطالعه موردي: دشت همدان - بهار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) برآورد تبخير تعرق با استفاده ازالگوريتم سبال مطالعه موردي: دشت همدان - بهار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) برآورد تبخير تعرق با استفاده ازالگوريتم سبال مطالعه موردي: دشت همدان - بهار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) برآورد تبخير تعرق با استفاده ازالگوريتم سبال مطالعه موردي: دشت همدان - بهار :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین تحقیق به ارزیابی الگوریتم سبال دربراورد تبخیر تعرق با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست 5 درمنطقه مطالعاتی دشت همدان بهارواقع دراستان همدان پرداخته میشود با پیش پردازش تصاویر شاخصهای گیاهی براورد و سپس تبخیر تعرق واقعی و پتانسیل براورد گردید و باتبخیر تعرق بدست آمده ازروش پنمن مانتیث مقایسه گردید نتایج نشان داد که تبخیر تعرق براورد شده ازاطلاعات سنجش ازدور مطابقت قابل قبولی با تبخیر تعرق بدست آمده ازپنمن مانتیث دارد و بین مقادیر تبخیر تعرق براورد شده و پنمن مانتیث اختلاف معنی داری وجود ندارد نتایج کلی نشان داد که الگوریتم سبال با ضریب همبستگی 2 R 0/96 ، ریشه میانگین مربعات خطاRMSE 0/31درجه و میانگین خطای مطلقMAE 0/26 درجه ازدقت قابل قبولی برخوردار است

لینک کمکی