فایل ورد (word) مقايسه ترسيب کربن خاک درتوده هاي دست کاشت و جنگل طبيعي مطالعه موردي جنگل دارابکلا - ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه ترسيب کربن خاک درتوده هاي دست کاشت و جنگل طبيعي مطالعه موردي جنگل دارابکلا - ساري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه ترسيب کربن خاک درتوده هاي دست کاشت و جنگل طبيعي مطالعه موردي جنگل دارابکلا - ساري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه ترسيب کربن خاک درتوده هاي دست کاشت و جنگل طبيعي مطالعه موردي جنگل دارابکلا - ساري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه ترسيب کربن خاک درتوده هاي دست کاشت و جنگل طبيعي مطالعه موردي جنگل دارابکلا - ساري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، مقایسه میزان ترسیب کربن خاک در تودههای دستکاشت کاج بروسیا زبان گنجشک بلندمازو و افراپلت با جنگل طبیعی مجاور آن در جنگل دارابکلا- ساریبود.نتایج نشان داد میزان ترسیب کربن در عمق 5-0 سانتی متری در توده افرا پلت به طور معنیداری بیشتر از سایر تودهها بوده است 48/75 تن درهکتار و در توده طبیعی دارای کمترین مقدار 25/59 تن درهکتار میباشد. در عمق 1 -5 سانتی متری، بیشترین وکمترین میزان ترسیب کربن به ترتیب در توده کاج بروسیا 38/09 تن در هکتار و توده طبیعی 24/91 تن درهکتار مشاهده شد.

لینک کمکی