فایل ورد (word) بررسي جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي فعاليت هاي حصير بافي در روستاهاي حشيه تالاب بين المللي هامون (در سال هاي قبل و بعد از شکسالي هاي اخير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي فعاليت هاي حصير بافي در روستاهاي حشيه تالاب بين المللي هامون (در سال هاي قبل و بعد از شکسالي هاي اخير) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي فعاليت هاي حصير بافي در روستاهاي حشيه تالاب بين المللي هامون (در سال هاي قبل و بعد از شکسالي هاي اخير)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي فعاليت هاي حصير بافي در روستاهاي حشيه تالاب بين المللي هامون (در سال هاي قبل و بعد از شکسالي هاي اخير)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي جنبه هاي اقتصادي - اجتماعي فعاليت هاي حصير بافي در روستاهاي حشيه تالاب بين المللي هامون (در سال هاي قبل و بعد از شکسالي هاي اخير) :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي جغرافيا، مخاطرات محيطي و توسعه پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

صنایع دستی و هنرهای سنتی، میراث ارزشمند پیشینیان است که در همه دنیا به آن ارج نهاده می شود و برای حفظ و بقای آن تلاشهای بسیاری انجام می گیرد. یکی از صنایع دستی معمول سیستان حصیربافی است که از گذشته های دور در این منطقه معمول بوده است. در واقع، روستائیان حاشیه تالاب بین المللی هامون بواسطه دسترسی به نیزارهای این تالاب به حرفه حصیربافی مشغول بوده و از این طریق امرار معاش می کرده اند. مقاله حاضر در پی تحلیل فضایی و بررسی جنبه های اقتصادی- اجتماعی فعالیت های حصیربافی در سالهای قبل و بعد از خشکسالی های 1377-83، در روستاهای حاشیه تالاب بین المللی هامون می باشد. روش تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق پرسشنامه انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای ساکن در روستاهای دارای فعالیت های حصیربافی در حاشیه هامون می باشد و جامعه نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 300 خانور حصیرباف انتخاب گردید. نتایج حاکی از آن است که از بین 10 روستایی که قبل از این خشکسالی ها به عنوان روستاهای مطرح در حصیربافی منطقه بوده اند، در حال حاضر تنها ساکنان یک روستا به حرفه حصیر بافی مشغولند که ساکنان این روستاها نیز هم اکنون مواد اولیه فعالیت های حصیربافی خویش را از افغانستان تهیه می کنند.

لینک کمکی