فایل ورد (word) بررسي اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخي ازصفات زراعي جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخي ازصفات زراعي جو دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخي ازصفات زراعي جو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخي ازصفات زراعي جو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخي ازصفات زراعي جو :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظوربررسی کشت مخلوط جوونخود ازمایشی درسال زراعی 88-87 بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکراردرمزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد تیمارهای ازمایش شامل کشت خالص جو نخود دسی نخود کابلی و کشت مخلوط جو - نخود به روش جایگزینی با نسبت های کاشت 3:2،2:2،3:1،2:1،1:1 بودنتایج نشان داد که درمحصول جو درازی بذرجو درکشت مخلوط نسبت به کشت خالص جو بیشتر بود و درازای بذردرتیمارسه ردیف جو و یک ردیف نخود کابلی بیشترین مقدار10/59 سانتیمتر بود همچنین بیشترین تعدادبرگ مربوط به تیمار سه ردیف جو ویک ردیف نخود دسی 4/53 و کمترین تعدادبرگ ازتیماردوردیف جو بادوردیف نخود دسی 3/86 حاصل شد بیشترین میزان شاخص برداشت جو ازتیمار کشت مخلوط سه ردیف جو و یک ردیف نخود دسی 30/32درصد به دست امددرکل شاخص برداشت درتیمارهایی که ارایش کشت سه ردیف جو وجود داشت بیشتر بود نسبت برابری زمین ler درکلیه تیمارهای کشت مخلوط بیشتر ازیک بود بالاترین LER مربوط به تیمارکشت مخلوط دوردیف جو و یک ردیف نخود کابلی 2/35 بود که نشان دهنده ی سودمندی کشت مخلوط است

لینک کمکی