فایل ورد (word) پاسخ گياه وسمه L. (Indigofera tinctori و علف هرزسوروف Echinochloa Crus-Galli (L.) به کاربرد پس رويشي علف کش هالوکسي فوپ - آر-متيل استر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پاسخ گياه وسمه L. (Indigofera tinctori و علف هرزسوروف Echinochloa Crus-Galli (L.) به کاربرد پس رويشي علف کش هالوکسي فوپ - آر-متيل استر دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پاسخ گياه وسمه L. (Indigofera tinctori و علف هرزسوروف Echinochloa Crus-Galli (L.) به کاربرد پس رويشي علف کش هالوکسي فوپ - آر-متيل استر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پاسخ گياه وسمه L. (Indigofera tinctori و علف هرزسوروف Echinochloa Crus-Galli (L.) به کاربرد پس رويشي علف کش هالوکسي فوپ - آر-متيل استر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پاسخ گياه وسمه L. (Indigofera tinctori و علف هرزسوروف Echinochloa Crus-Galli (L.) به کاربرد پس رويشي علف کش هالوکسي فوپ - آر-متيل استر :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیرعلف کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استربرگیاه وسمه و کنترل علف هرزسوروف ازمایشی گلدانی دردانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد تیمارهای ازمایش شامل کاربرد غلظت های مختلف هالوکسی فوپ - آر - متیل استر شاهد100و250و650و1200 میلی لیتر درهکتار ازفرم تجاری بصورت پس رویشی درمرحله 3تا4برگی گیاه وسمه و علف هرز سوروف بود نتایج نشان داد که درصد بقا و وزن خشک سوروف دراثرکاربرد علفکش بطور معن یداری کاهش یافت امادرصد بقا و وزن خشک وسمه تحت تاثیرغلظت های مختلف علفکش قرارنگرفت همچنین مقادیر ED5 ،ED10 ED20 حاصل ازمعادله لگاریتمی لجستیک برازش داده شده برماده خشک وسمه بترتیب برابر با 1226/8و1263/6و1305/5میلیلیتر درهکتار ازنوع تجاری این علف کش بود مقادیر ED50 ED90 برای علف هرز سوروف بترتیب برابر با 311/28 و 424/07 میلی لیتر درهکتار ازعلف کش مذکور بدست امد براساس این نتایج کاربرد علف کش گالانت سوپر درمرحله 3تا4 برگی علف هرز سوروف میتواند این علف هرز را بدون خسارت به گیاه وسمه کنترل کند

لینک کمکی