فایل ورد (word) تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات مورفو - فيزيولوژيک گندم دوروم ازطريق تجزيه GGE-باي پلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات مورفو - فيزيولوژيک گندم دوروم ازطريق تجزيه GGE-باي پلات دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات مورفو - فيزيولوژيک گندم دوروم ازطريق تجزيه GGE-باي پلات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات مورفو - فيزيولوژيک گندم دوروم ازطريق تجزيه GGE-باي پلات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات مورفو - فيزيولوژيک گندم دوروم ازطريق تجزيه GGE-باي پلات :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه ژنتیکی صفات مورفو فیزیولوژیکی و عملکرددانه گندم دوروم ازبای پلات داده های دای آلل استفاده گردید دراین ازمایش چهل و نه ژنوتیپ حاصل ازتلاقی دای آلل کامل هفت لاین درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد مورد بررسی قرارگرفتند نتایج تجزیه واریانس حاکی ازوجود تفاوت معنی داربین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات مورد مطالعه بود جهت ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ ها ازروش گرافیکی GGE - بای پلات استفاده گردید نتایج نشان داد که رقم Dipper-6 دارای بیشترین اثرات GCA مثبت درعملکرددانه دربوته سطح برگ پرچم طول برگ پرچم و عرض برگ پرچم بود و رقم Masara-1 دارای کمترین اثر GCA درطول برگ پرچم تعدادو مساحت روزنه درسطح زیرین برگ پرچم و عملکرددانه دربوته داشت بنابراین باید درراستای اهداف مختلف که ممکن است افزایش مقاومت به خشکی و یا افزایش فتوسنتز و عملکردو... باشد ازاین ارقام و تلاقی حاصل ازآنها با سایرارقام استفاده نمود.

لینک کمکی