فایل ورد (word) مقايسه ويژگيهاي فيزيکوشيميايي مالت بين برخي لاين هاي دابل هاپلوئيدSteptoe & morex با ارقام ايراني جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه ويژگيهاي فيزيکوشيميايي مالت بين برخي لاين هاي دابل هاپلوئيدSteptoe & morex با ارقام ايراني جو دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه ويژگيهاي فيزيکوشيميايي مالت بين برخي لاين هاي دابل هاپلوئيدSteptoe & morex با ارقام ايراني جو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه ويژگيهاي فيزيکوشيميايي مالت بين برخي لاين هاي دابل هاپلوئيدSteptoe & morex با ارقام ايراني جو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه ويژگيهاي فيزيکوشيميايي مالت بين برخي لاين هاي دابل هاپلوئيدSteptoe & morex با ارقام ايراني جو :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

صفات کیفی جو بیشتر به سمت ترکیبات اصلی دانه متمرکزاست مقایسه ای بین 15دانه ازلاینهای دابل هاپلوئیدS/M وارقام ایرانی جو ازلحاظ برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مربوط به کیفیت مالت مانند طول وقطردانه وزن هزاردانه %پروتئین قدرت دیاستاتیک میزان فعالیت آلفاآمیلاز و %مالت انجام گرفت که درآن برطبق جداول تجزیه واریانس اختلاف معنی داری درسطح 1درصد بین تمامی ژنوتیپ ها ازلحاظ صفات درصد پروتئین ، قدرت دیاستاتیک ، میزان فعالیت آلفاامیلاز و درصد عصاره مالت مشاهده شد همچنین بین صفت درصد عصاره مالت و درصد پروتئین درتمامی مقایسات همبستگی منفی معنی داری مشاهده شدو به منظورتعیین تنوع صفات مربوط به کیفیت مالت دربین صفات موردمطالعه تجزیه کلاستر به روش Paired group انجام گرفت و ژنوتیپ های مورد مطالعه به سه دسته تقسیم شدند به طوریکه کلاستر اول شامل ) 11,4,9,1,10,3,7,8,5 وکلاستر دوم شامل 13,12,Dasht,Valfajr,2,15,14,Sahar,Kavir,6 و کلاستر سوم شامل بقیه ارقام ایرانی بود بنابراین میتوان درکنارترویج لاین های دابل هاپلوئید S/M ازارقام ایرانی Kavir,Valfajr,Dasht وSahra نیز جهت تهیه مالت با کیفیت مناسب استفاده کرد

لینک کمکی