فایل ورد (word) عدم وقوع جهش تک نوکلئوتيدي G6223A در بخش ناظم 3"-UTRژن ميوستاتين در گوسفند بلوچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عدم وقوع جهش تک نوکلئوتيدي G6223A در بخش ناظم 3"-UTRژن ميوستاتين در گوسفند بلوچي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عدم وقوع جهش تک نوکلئوتيدي G6223A در بخش ناظم 3"-UTRژن ميوستاتين در گوسفند بلوچي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عدم وقوع جهش تک نوکلئوتيدي G6223A در بخش ناظم 3"-UTRژن ميوستاتين در گوسفند بلوچي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عدم وقوع جهش تک نوکلئوتيدي G6223A در بخش ناظم 3"-UTRژن ميوستاتين در گوسفند بلوچي :
نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنگره ژنتيک ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

میوستاتین یا فاکتور 8 مؤثر بر رشد و تمایز (GDF8) به عنوان یک ناظم بازدارنده در رشد و توسعه ماهیچه اسکلتی عمل می کند. اما فرم جهش یافته آن به دلیل جا به جایی تک نوکلئوتید G به A در بخش 3-UTR ژن میوستاتین منجر به غیرفعال شدن ژن و در ادامه باعث بروز فنوتیپ ماهیچه مضاعف در گوسفند می شود. مطالعه حاضر به منظور شناسایی جهش مورد اشاره در گوسفند نژاد بلوچی انجام گرفت. خون گیری به طور تصادفی از تعداد 145 راس گوسفند بلوچی انجام و سپس استخراج DNA با استفاده از روش نمکی بهینه یافته صورت گرفت. یک قطعه 273 جفت بازی از ناحیه 3-UTR ژن میوستاتین با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد.ب ه منظور ردیابی فرم های متفاوت آللی در این جایگاه از آنالیز PCR-SSCP استفاده شد. روئیت سازی الگوهای باندی با الکتروفورز محصولات PCR روی ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیز نیترات نقره انجام گرفت. نتایج حاصل از آنالیز SSCP نشان داد که جهش تک نوکلئوتیدی عامل کنترل ماهیچه مضاعف در جمعیت گوسفندان نژاد بلوچی رخ نداده است.

لینک کمکی