فایل ورد (word) کارآفريني کشاورزي ازطريق يکپارچه سازي اراضي بامحوريت تامين آب مطالعه موردي روستاي زرين گل - دهستان خرارود شهرستان خدابنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کارآفريني کشاورزي ازطريق يکپارچه سازي اراضي بامحوريت تامين آب مطالعه موردي روستاي زرين گل - دهستان خرارود شهرستان خدابنده دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کارآفريني کشاورزي ازطريق يکپارچه سازي اراضي بامحوريت تامين آب مطالعه موردي روستاي زرين گل - دهستان خرارود شهرستان خدابنده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کارآفريني کشاورزي ازطريق يکپارچه سازي اراضي بامحوريت تامين آب مطالعه موردي روستاي زرين گل - دهستان خرارود شهرستان خدابنده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کارآفريني کشاورزي ازطريق يکپارچه سازي اراضي بامحوريت تامين آب مطالعه موردي روستاي زرين گل - دهستان خرارود شهرستان خدابنده :
نام کنفرانس یا همایش : مديريت سرمايه و استعدادهاي کشاورزي در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خردشدن اراضی کشاورزی وپراکندگی نامناسب قطعات آن یکی ازچالشهای ساختاری بهره برداری سنتی درکشور است وامروزه ازآن به عنوان یکی ازموانع توسعه کشاورزی وحتی روستایی کشوریاد می شود بطوریکه ساختاراراضی کشاورزی درکشورازدومشکل دیرینه کوچکی قطعات بهره برداری ونیزپرکنده و خردبودن زمین هربهرهبرداررنج می برد هدف ازاین پژوهش بررسی کارافرینی درکشاورزی ازطریق اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بامحوریت سرمایه گذاری درتامین آب واجرای طرح های ابیاری تحت فشاردرروستای زرین گل به عنوان موردمطالعه است روش مورداستفاده دراین تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد و داده های موردنیازبااستفاده ازپرسشنامه و مصاحبه گرداوری شده است به منظور تحلیل داده ها ازنرم افزار Spss و تحلیل های اماری ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شدها ست نتیجه این مطالعه نشان میدهد که اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باایجادتغییر درساختاراراضی کشاورزی و ایجادزمینه برای سرمایه گذاری درتامین آب به ایجاداشتغال مولد بین کشاورزان منجر شده و توانسته است دربهبود بهره وری عوامل تولید تاثیرزیادی را نشان میدهد که برروی هم توانسته است زمینه را برای کارافرینی درکشاورزی فراهم کند

لینک کمکی