فایل ورد (word) واکاوي بيانشيوه هاي عملي - عيني در ترجمه هاي نوشته محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) واکاوي بيانشيوه هاي عملي - عيني در ترجمه هاي نوشته محور دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) واکاوي بيانشيوه هاي عملي - عيني در ترجمه هاي نوشته محور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) واکاوي بيانشيوه هاي عملي - عيني در ترجمه هاي نوشته محور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) واکاوي بيانشيوه هاي عملي - عيني در ترجمه هاي نوشته محور :
نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دوزبانگي (چالشها و راهکارها)

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

ارزیابی و نقد ترجمه بی شک از دشوارترین اموری است که در پیش روی یک منتقد وجود دارد. در گذشته مترجمان باید با منابعِ کلاسیک و سنتی، مانند فرهنگ لغت ، متون موازی چاپی، مترادفات دمساز و همتراز، متخصصان رشته ی مربوط و ... کار م یکردند. اینرویکردها همیشه چندان هدایت کننده و مفید نبودند تا دانش زبانشناختی و مفهومی لازم را برای ارزیابی بیانشیوه های عینی در اختیار منتقد قرار دهند. ازین رو بسیاری از ترجمه ها دریک خلأ نسبی ارزیابی می شدند ؛موقعیتی که بویژه در ریخت شناسی چندین ترجمه ، پریشیده و غیر ارگانیگ می باشد .این در حالی است که یک شیوه ی انتقادی طراحی شده یخاص می تواند به عنوان معیار و سنجشی عمل کنند که در برابر آن منتقدان می توانند ترجمه های تخصصی خود را در تعدادی سطوح مختلف با یکدیگر تطبیق دهند .بدیهی استمترجمان مبتدی نیز از این واکاوی مجزا و هدفمند ،فایده های بسیاری می برند و آن را بیشتر درک کنند.لذا در این مقاله سعی شده تا حدودی با استفاده از خصوصیات یک ترجمه نوشته محور ،شاخه هایی عمده از ترجمه را واکاوی کرده و اصولی ویژه را برای دیگر مترجمان فراهم شود .

لینک کمکی