فایل ورد (word) ارزيابي تغييرات مکاني شوري و نسبت جذب سديم خاک سطحي دشت آلوني - جوانمردي با استفاده ازفناوري زمين آمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي تغييرات مکاني شوري و نسبت جذب سديم خاک سطحي دشت آلوني - جوانمردي با استفاده ازفناوري زمين آمار دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي تغييرات مکاني شوري و نسبت جذب سديم خاک سطحي دشت آلوني - جوانمردي با استفاده ازفناوري زمين آمار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي تغييرات مکاني شوري و نسبت جذب سديم خاک سطحي دشت آلوني - جوانمردي با استفاده ازفناوري زمين آمار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي تغييرات مکاني شوري و نسبت جذب سديم خاک سطحي دشت آلوني - جوانمردي با استفاده ازفناوري زمين آمار :
نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي علوم کشاورزي و صنايع غذايي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شوری یکی ازعلل اصلی تخریب خاک درمناطق خشک و نیمه خشک سراسر جهان وایران بوده و مدیریت وپایش صحیح آنها امری الزامی است امروزه با پیشرفت علوم استفاده ازنرم افزار ها و سامانه های پردازش داده های زمینی و پهنه بندی آنها نقش مهمی درمدیریت منابع محدود خاک دارند مطالعات ارزیابی و قابلیت اراضی حوضه ابخیز شمالی رودخانه کارون نشان میدهد که تنها دردشت الونی جوانمردی محدودیت شوری و سدیمی شدن وجود دارد هدف ازاین پژوهش ارزیابی تغییرات مکانی شوری و نسبت جذب سدیم خاک سطحی دردشت الونی جوانمردی به کمک زمین امار می باشد نتایج نشان میدهد که مدل نمایی بهترین مدل برای برازش برداده های هردومتغیر می باشد و دامنه ی تاثیر توسط این مدل برای شوری 6860 متر و برای نسبت جذب سدیم 6076 مترمحاسبه شد میانگین خطای اعتبارسنجی و انحراف معیار خطای شوری سطحی 0/001 و 0/223 و میانگین خطای اعتبار سنجی نسبت جذب سدیم سطحی 0/003- و انحراف معیار خطای آن 0/277 محاسبه شد همچنین نتایج مشخص کرد بیشترین میزان شوری و نسبت جذب سدیم درقسمت های جنوب شرق و تقریبا مرکز دشت وجود دارد

لینک کمکی