فایل ورد (word) مطالعه کيفي تاثير زبانشناختي پديده دوزبانگي در رفتار اطلاعاتي دانشجويان دوزبانه ترکم ن - فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه کيفي تاثير زبانشناختي پديده دوزبانگي در رفتار اطلاعاتي دانشجويان دوزبانه ترکم ن - فارس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه کيفي تاثير زبانشناختي پديده دوزبانگي در رفتار اطلاعاتي دانشجويان دوزبانه ترکم ن - فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه کيفي تاثير زبانشناختي پديده دوزبانگي در رفتار اطلاعاتي دانشجويان دوزبانه ترکم ن - فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه کيفي تاثير زبانشناختي پديده دوزبانگي در رفتار اطلاعاتي دانشجويان دوزبانه ترکم ن - فارس :
نام کنفرانس یا همایش : همايش زبان مادري، مجال ها و چالش ها

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهشگران بسیاری به دنبال کشف راه های مختلف تعامل انسان با اطلاعات و محیط اطلاعاتی هستندتا این روند را تسهیل کرده و کارآیی افراد را در استفاده از اطلاعات ارتقا بخشند. در بسیاری از جوامع فرد ممکناست با زبانی غیر از زبان مادری خود تحت آموزش رسمی قرار گیرد؛ بنابر این یکی از مسائلی که به نظر میرسد رفتار استفادهکنندگان از محیطهای اطلاعات را تحت تأثیر خود قرار دهد پدیده دو زبانگی است. هدف ازپژوهش حاضر بررسی نقش موانع زبانشناختی در رفتار اطلاعاتی دانشجویان دوزبانه دانشگاه پیام نور است که زبان ترکمنی زبان مادری آنان است، در حالی که زبان رسمی و زبان آموزش فارسی است. نتایج کدگذاریداده ها و یافتن تمهای اصلی حاصل از ثبت مصاحبه ها و مشاهدهها نشان میدهد که از آنجا که زبان آموزی این افراد رسمی بوده، و در این شیوه رسانه غالب رسانه مکتوب است نه رسانه شفاهی ، بیشتر مشارکت کنندگان،نوشتن و خواندن به این زبان را بهتر انجام میدهند تا صحبت کردن به آن؛ این ضعف عمده باعث میشود که آنان در بیان شفاهی نیاز اطلاعاتی خود و مراحل اولیه جستجوی اطلاعات با مشکل مواجه شوند و نتوانند قبل از انجام جستجو، با کمک متخصصان و افراد مطلع تکزبانه راهبردهای درست جستجوی اطلاعات مورد نیازشان را تعیین کند این پژوهش کیفی از روش قومشناسی استفاده کرده است. ابزار گردآوری دادههای لازم مشاهده مستقیم و مصاحبههای فردی و گروهی با مشارکت کنندگان در طی تحقیق بوده است. تعداد این دانشجویان در طی چند سال بررسی حدود 50 نفر بوده است.

لینک کمکی