فایل ورد (word) ارزيابي ميزان خوشه اي بودن توزيع جغرافيايي بيماري مالتيپل اسکلروزيس (MS) با استفاده از تابع Ripley"s K و شبيه سازي مونت کارلو در GIS (ممنطقه مورد مطالعه استان چهار محال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي ميزان خوشه اي بودن توزيع جغرافيايي بيماري مالتيپل اسکلروزيس (MS) با استفاده از تابع Ripley"s K و شبيه سازي مونت کارلو در GIS (ممنطقه مورد مطالعه استان چهار محال و بختياري) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي ميزان خوشه اي بودن توزيع جغرافيايي بيماري مالتيپل اسکلروزيس (MS) با استفاده از تابع Ripley"s K و شبيه سازي مونت کارلو در GIS (ممنطقه مورد مطالعه استان چهار محال و بختياري)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي ميزان خوشه اي بودن توزيع جغرافيايي بيماري مالتيپل اسکلروزيس (MS) با استفاده از تابع Ripley"s K و شبيه سازي مونت کارلو در GIS (ممنطقه مورد مطالعه استان چهار محال و بختياري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي ميزان خوشه اي بودن توزيع جغرافيايي بيماري مالتيپل اسکلروزيس (MS) با استفاده از تابع Ripley"s K و شبيه سازي مونت کارلو در GIS (ممنطقه مورد مطالعه استان چهار محال و بختياري) :
نام کنفرانس یا همایش : دومين سمينار تخصصي کاربردهاي علوم و فناوري‌هاي ژئوانفورماتيک در نظام سلامت (ژئوانفورماتيک در خدمت محيط زيست سالم)

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مالتیپل اسکروزیس (MS) یک بیماری نورولوژیکی مزمن سیستم اعصاب مرکزی می باشد که بوسیله التهاب، دیمیلینه شدن و آسیب اکسونی مشخص می شود این مطالعه با هدف آگاهی کلی از الگوی انتشار جغرافیایی این بیماری در استان چهار محال و بختیاری طراحی شد. روش بررسی (مواد و روشها ) : براى شناسایى و تشخیص الگوهاى مکانى بیماری MS در استان چهار محال و بختیاری از تابع Ripley’s K و شبیه سازی مونت کارلو در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر ، با توجه به فاکتورهای تشخیصی MC Donald WI، تمامی بیمارانی که به طور قطعی در گروه تشخیصی مالتیپل اسکلروزیس قرار می گرفتند، می باشند.که در این میان تعداد 479 بیمار بین سالهای 1371 تا پایان سال 1390 که ساکن استان چهار محال و بختیاری و در بیمارستانهای استان بستری بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و تابع Ripley’s K تبدیل یافته برای موارد بیماری در محدوده ی مرز استان چهار محال و بختیاری اجرا گردید . در این پژوهش برای محاسبه تابع Ripley’s K از نرم افزار ArcGIS استفاده گردید. نرم افزار مذکور قابلیت شبیه سازی مونت کارلو را دارد و به کاربر اجازه میدهد با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو نقاط تصادفی در منطقه مورد مطالعه ایجاد کند . در اینتحقیق برای رفع اثر حاشیه ای که به علت کمبود تعداد موارد بیماری در نزدیکی مرز استان رخ می دهد، از روش تصحیح اثر حاشیه ای رایپلی (Ripley"s edge correction formula) استفاده گردید. یافته ها (نتایج) : برای رسیدن به ضریب اطمینان 90 %به تعداد 9 بار شبیه سازی صورت گرفت. و تابع Ripley"s K به ازای هر شبیه سازی تصادفی اجرا شد و برای هر فاصله (d)، مقدار ماکزیمم تابع K انتخاب شد. . آنالیز فوق در در محیط نرم افزار Arc GIS ورژن 9/3 شرکت esri صورت گرفت. در نمودار آنایز تابع K، الگوی مکانی تصادفی مورد انتظار، ObservedK الگوی مکانی مشاهدات، LWConfEnv حد پائین مونت کارلو و HiConfEnv حد بالای مونت کارلو می باشد . منحنی الگوی مکانی مشاهده شده بالاتر از منحنی الگوی مکانی تصادفی مورد انتظار قرار گرفت. نتیجه گیری : با توجه به ا ینکه تابع Ripley’s K با فاصله به نسبت زیادی بالاتر از حدود مونت کارلو قرار گرفت، الگوی پراکنش بیماران MS در استان به شدت خوشه ای است.

لینک کمکی