فایل ورد (word) اثر تنش شوري بر جوانه زني گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر تنش شوري بر جوانه زني گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا" دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر تنش شوري بر جوانه زني گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا"  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر تنش شوري بر جوانه زني گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا"،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر تنش شوري بر جوانه زني گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا" :
نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کشاورزي در شرايط محيطي دشوار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی انها است که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی به ویزه شوری و خشکی قرار می گیرد. این آزمایش با هدف تعیین میزان مقاومت گل پروانش به شوری با توجه به اطلاعات کم در مورد میزان تحمل به شوری گیاه در مرحله جوانه زنی انجام گرفت. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. از کلریدسدیم برای ایجاد تنش شوری استفاده شد. فاکتورها شامل رقم ("روزئا " و "آلبا" ) و سطوح شوری با هدایت الکتریکی (EC) ، ا 1، 2، 4، 6، 8، 10 دسی زیمنس بر متر انجام گرفت نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تیمار شوری در سطح 1 درصد اثر معنی داری بر فاکتورهای جوانه زنی (درصد جوانه زنی ف سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه و نسبت اندام هوایی به ریشه) داشت و باعث کاهش آنها شد. در حالیکه تیمارهای رقم و اثر متقابل رقم و شوری اثر معنی داری بر این فاکتورها نداشتند. بر اساس نتایج به دست آمده واکنش دو رقم به شوری یکسان بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشد.

لینک کمکی