فایل ورد (word) حمل ونقل و توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) حمل ونقل و توسعه پايدار شهري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) حمل ونقل و توسعه پايدار شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) حمل ونقل و توسعه پايدار شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) حمل ونقل و توسعه پايدار شهري :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروز ه دیگر توسعه به عنوان صرف رشد اقتصادی قابل قبول نیست چرا که از تجربه مدلها رشد گوناگون تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان به این نتیجه رسیدهاند که رشد اقتصادی بدون توجه به اصول و مولفه های پایدار ی زیان های جیران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی بر جیات اجتماعی اقتصادی وزیست محیطی جوامع بر جای میگذارد توسعه پایدار مفخومی است که در سالهای اخیر به عنوان یک مساله جهانی به آن نگریسته شده است از یک سو سامانه هایحملونقل و به ویژه استفاده از اتومبیل شخصی یکی از عوامل مهم و موثر ر تغییرات جهانی آب وهوا آلودگی های صوتی وهوا انتشار گاز های گل خانه ای ناپایداری ساختار شهرها خطر اتمام سوخت های غیر قابلتجدید و تخریب محیط زیست و... محسوب میگرددد و از سوی دیگر توسعه پایدار شهری به دنبال پایداری شکل شهری الگوی پایدار سکونتگاه ها و الگوی موثر بر حمل ونقل است بنابرین گریزی از پذیرش مدل های حمل ونقل پایدار مطابق با پایداری توسعه شهر نیست چرا که بر رشد تعداد وسایل نقلیه گسترش مسافرتی پیچیده متکی بر اتومبیل شخصی از اساس ترین محدودیت ها در دست یاببی به توسعه شهری پایدار محسوب میشود در این مقاله با بررسی مفاهیم توسعه پایدار و حمل و نقل پایدار و بررسی ارتباط توسعه پایدار شهری و حمل و نقل به ارائه راهکارهایی جهتدستیابی به حمل و نقل پایدار پرداخته شده است

لینک کمکی