فایل ورد (word) کاربرد محلول گندزداي تلفيقي حاصل از الکتروليز نمک طعام در گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کاربرد محلول گندزداي تلفيقي حاصل از الکتروليز نمک طعام در گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کاربرد محلول گندزداي تلفيقي حاصل از الکتروليز نمک طعام در گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کاربرد محلول گندزداي تلفيقي حاصل از الکتروليز نمک طعام در گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کاربرد محلول گندزداي تلفيقي حاصل از الکتروليز نمک طعام در گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروز بدلیل مشکلات بهداشتی زیست محیطی و اقتصادی کاربرد کلر انتخاب سامانه الکترولیز نمک طعام جهت گندزدایی پساب یک گزینه برتر است هدف از انجام این مطالعه بررسی امکان گندزدایی مستقیم پساب تصفیه ثانویه با سامانه تلفیقی ازن - کلر میباشد از الکترولیز نمک طعام بطور مستقیم جهت گند زدایی پساب ثانویه تصفیه فاضلاب شمال اصفهان استفاده شده و پارامترهای کلیفرم کل و کلر باقیمانده مورد آزمایش قرار گرفت در گندزدایی پساب ثانویه توسط الکترولیز نمک طعام تعداد TC برای غلظتهای 2.3.4.5.6.7ppm به ترتیب1800.1700.220.70.22.9/1MPNبه حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کاهش یافت و کلر باقیمانده بترتیب 3/5، 2/7،1/8،1/39،0/65،0/54میباشد نتایج حاصل نشان داد که گندزدایی پساب ثانویه با الکترولیز نمک طعا مقدور است و با توجه به غلظتهای استفاده شده در این مطالعه درنمونه های پساب راندمان حذف کامل کلیفرمها با شرایط تعیین شده ازاستاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران ججهت تخلیه به آبهای سطحی و مصارف کشاورزی برآورد شد

لینک کمکی