فایل ورد (word) نقش مديران شهري در دستيابي به توسعه پايداري در کلان شهرها (نمونه موردي:کلان شهر زيارتي مشهد مقدس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش مديران شهري در دستيابي به توسعه پايداري در کلان شهرها (نمونه موردي:کلان شهر زيارتي مشهد مقدس) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش مديران شهري در دستيابي به توسعه پايداري در کلان شهرها (نمونه موردي:کلان شهر زيارتي مشهد مقدس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش مديران شهري در دستيابي به توسعه پايداري در کلان شهرها (نمونه موردي:کلان شهر زيارتي مشهد مقدس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش مديران شهري در دستيابي به توسعه پايداري در کلان شهرها (نمونه موردي:کلان شهر زيارتي مشهد مقدس) :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کلان شهر های اصلی ایران به عنوان نقاط اتکای اصلی خدمات رسانی به چهار جهت جغرافیا کشور جایگاه و اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده اند وچنانچه عوامل و زمینه هایی بتوانند توسعه و رونق اقتصادی اجتماعی و.... آنها را مورد تهرید قرار دهند بخش وسیعی و در موارد کل پهنه سیاسی ایران را با چالش موجه خواهد ساخت و به همین دلیل ضروری است تا عوامل و زمینه هایی که باعث ناپایداری این کلان شهرها میگردد شناسایی شده و اقدامات و برنامه ریزی هایی متناسب با آن اندیشیده شود به این منظور بررسی کنونی سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی برخی از عوامل و زمینه های موثر دراین ارتباط به خصوص مسائل مربوط به نقش ویژگی هاو نوع نگاه مدیران شهر مدیران شهری در دستیابی شهر مشهد به توسعه پایدار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد به این منظور نمونه ای در حد 75 نفر از کارشناسی و برنامه ریزان شهری انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند برای تحلیل اطلاعات از روش آمار استبناطی به خصوص همبستگی رگرسیون چند متغره و... با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است تحلیل داده های جمع آوری شده نشان میدهد که متغییر های مشارکت مردمی آشنایی با مقوله توسعه پایدار توجه به چالش برانگیز بودن اجرای شیوه های تامین پایدار و به کارگیری روش های متناسب با پیامدهای منفی آن مدیریت یکپارچه شهری بهرهگیری از قابلیت های موجود در شهر توجه بع افق های بلند مدت بخشی نگری و توجه به شایسته سالاری نقش موثر تری در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

لینک کمکی