فایل ورد (word) واکاي اببعاد فرهنگي گامي در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي سازمان هاي خدمات شهرداري مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) واکاي اببعاد فرهنگي گامي در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي سازمان هاي خدمات شهرداري مشهد) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) واکاي اببعاد فرهنگي گامي در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي سازمان هاي خدمات شهرداري مشهد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) واکاي اببعاد فرهنگي گامي در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي سازمان هاي خدمات شهرداري مشهد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) واکاي اببعاد فرهنگي گامي در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي سازمان هاي خدمات شهرداري مشهد) :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر در تلاش است تابا مطالعه فرهنگ شهر مشهد و سازمان های وابسته برخورداری از شاخص های توسعهدراینبخش را به عنوان یکی از مهمترین حوزه های موثرو زیربناییدر کاراییعماکرد سازمانی ودستیابی به اهداف توسعه پایدار شهریمورد ارزیابی قرار دهد این پژوهش از نظر نوع کاربری و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی واز نوع پیمایشی میباشد جامعه تحقبق شامل تمامی پرسنل شهرداری مشهد میباشد ونمونه گیری به صورت طبقه ای انجام گرفته وحجم آن 369 در نظر گرفته شد براین اساس با استفاده از پرسشنامه استاندار و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزاری SPSS تصویر فرهنگ سازمانی شهرداری مشهد ترسیم شده است نتایج بدست آمده نشان می دهد شهرداری مشهد در هر چهار بعد فرهنگ سازمانی در حد متوسط و پایین تر از سطح مطلوب قراردارد همچنین این سازمان به لحاظ مولفه/شاخص بیشترین امتیاز را در اشتیاق یه کار /هماهنگی امتیاز را در رسالت ارزشهای بنیادین کسب نموده است.

لینک کمکی