فایل ورد (word) بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشي خطوط لوله زيردريايي تحت اثر ارتعاشات ناشي از فرافکنش گردابهها ناشي از جريان ماندگار و شرايط آب زلال، روي بستر فرسايشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشي خطوط لوله زيردريايي تحت اثر ارتعاشات ناشي از فرافکنش گردابهها ناشي از جريان ماندگار و شرايط آب زلال، روي بستر فرسايشي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشي خطوط لوله زيردريايي تحت اثر ارتعاشات ناشي از فرافکنش گردابهها ناشي از جريان ماندگار و شرايط آب زلال، روي بستر فرسايشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشي خطوط لوله زيردريايي تحت اثر ارتعاشات ناشي از فرافکنش گردابهها ناشي از جريان ماندگار و شرايط آب زلال، روي بستر فرسايشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشي خطوط لوله زيردريايي تحت اثر ارتعاشات ناشي از فرافکنش گردابهها ناشي از جريان ماندگار و شرايط آب زلال، روي بستر فرسايشي :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بیشتر تحقیقات پیشین در مورد تاثیر فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشی خطوط لوله زیر دریایی بر روی مدل خطوط لولهی نزدیک بستر صلب به صورت تک درجه آزادی و یا دو درجه آزادی میباشد. در این مطالعه، تاثیر فاصله لوله (لوله با دو درجه آزادی) از بستر فرسایشی بر رفتار ارتعاشی آن بهصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. محدودهی سرعت کاهش یافته 5.06-2.37 و فاصله نسبی اولیه با بستر 0.0و،0.5 ،0.2 1.0و2.0 میباشد. بدین منظور از شیوه بدون تماس پردازش تصویر IP به منظور ثبت پاسخ ارتعاشی لوله استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که به دلیل اثرات مرز بستر، دو محدوده جهت فاصله نسبی لوله تا بستر می توان تعریف ک رد؛ فواصل نسبی کوچک e/d=0.5 و 0.2 و 0.00 که در آن تاثیر بستر بر پاسخ ارتعاشی لوله و مسیر حرکت آن به وضوح دیده می شود و فواصل نسبی بزرگترe/d=2.0 و 1. که در آن بستر تاثیری بر پاسخ لوله نداشته و لوله دارای ارتعاش آزاد میباشد. همچنین میانگین دامنه ارتعاشات در راستای عمود بر جریان CF برای محدودهی اول کوچک بوده، ولی در محدودهی دوم دارای تغییراتی شدید می باشد . فرکانس ارتعاشات در راستایCFبا افزایش فاصله نسبی، تقریباً کاهش مییابد، به نحویکه در شرایط لوله بر روی بستر، فرکانسهای ارتعاش در هر دو راستا تقریباً یکسان بوده و لوله با یک فرکانس مشخص ارتعاش میکند، ولی در نسبت درزهای 1.0 و 2.0 ، فرکانس ارتعاش در راستای جریان IL افزایش یافته و در مواردی به دو برابر فرکانس CF می رسد.

لینک کمکی