فایل ورد (word) بررسي اثر جريان هاي دريايي روي پاسخ ديناميکي توربين هاي بادي شناور فراساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر جريان هاي دريايي روي پاسخ ديناميکي توربين هاي بادي شناور فراساحلي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر جريان هاي دريايي روي پاسخ ديناميکي توربين هاي بادي شناور فراساحلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر جريان هاي دريايي روي پاسخ ديناميکي توربين هاي بادي شناور فراساحلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر جريان هاي دريايي روي پاسخ ديناميکي توربين هاي بادي شناور فراساحلي :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

استفاده از انرژی باد از گذشته تا به امروز، همواره از اهداف بشر بوده است. با به کارگیری و ترکیب علوم مهندسی دریا، مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ومهندسی برق، می توان به طراحی و نصب توربین های بادی در مناطق دور از ساحل اقدام نمود. احداث توربین های بادی با پایه ثابت در مناطق دور از ساحل باعمق زیاد از نظر اقتصادی توجیه ندارد. از این رو،در سا لهای اخیر، توربین های شناور که با رو شهای مختلف به کف دریا مهار می شوند مورد توجه قرار گرفت هاست.در این تحقیق، سه طرح هندسی اصلی برای توربین های بادی شناور معرفی م یگردد. سپس اثرات بارهای محیطی شامل موج، باد و جریا نهای دریایی روی یکی از این هندس هها (هندسه اسپار)، ارزیابی م یشود. این هندسه در نر مافزارANSYS-AQWAمدل شده و یک بارگذاری معین فرضی منطبق با شرایط اقلیمی دریای عمان به آن اعمال شده است. سپس نتایج حاصل این بارگذاری محیطی و پاسخ های دینامیکی سازه نسبت به این بارها مورد تحلیل و ارزیابی قرار م یگیرد. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که بار ناشی از جریان های دریایی در مقایسه با بار باد نقش مهمتری را دارا است.

لینک کمکی