فایل ورد (word) بررسي تأثير عمق آب بر روي رفتار هيدروديناميکي سکوي نيمه شناور اميرکبير تحت امواج درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تأثير عمق آب بر روي رفتار هيدروديناميکي سکوي نيمه شناور اميرکبير تحت امواج درياي خزر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تأثير عمق آب بر روي رفتار هيدروديناميکي سکوي نيمه شناور اميرکبير تحت امواج درياي خزر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تأثير عمق آب بر روي رفتار هيدروديناميکي سکوي نيمه شناور اميرکبير تحت امواج درياي خزر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تأثير عمق آب بر روي رفتار هيدروديناميکي سکوي نيمه شناور اميرکبير تحت امواج درياي خزر :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سکوهای نیمه شناور بدلیل دارا بودن حداقل حرکات و جابجایی ها و حداقل تأثیرپذیری از شرایط شدید و طوفانی در آبهای عمیق، از مزی ت ه ای خاصی برخوردارند که همین امر، شرایط پایدار و ایمنی را برای انجام فعالیت های عملیاتی مانند حفاری ایجاد می کند. در این مقاله سکو ی نیمه شناور امیر کبیر که در دریای خزر مورد بهره برداری قرار می گیرد تحت شرایط محیطی این دریا مورد بررسی قرار گرفته است. برای ای ن منظور، سکوی مورد نظر با استفاده از ماژول آکوا 1 نرم افزار انسیس 2 مدلساز ی شده است . به منظور اطمینان از صحت مدلساز ی، ابتدا ی ک مدل آزمایشگاهی از سکوی 4000GVA در محیط نرم افزار، مدل سازی شده و پاسخ های مربوطه با نتایج آزمایشگاه ی مقایسه شده است . پس ازاطمینان از صحت مدل سازی، مدل سکوی امیر کبیر در محیط دیزاین مدلر 3 برنامه انسیس ورکبنچ 4 ایجاد شده و با استفاده از ماژول آکو ا ای ن برنامه مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرات عمق آب بر رفتار سکو، عمق آب بین 100 متر تا 1000 متر که حداکثر عمق در ی ای خزر می باشد متغیر در نظر گرفته شده و نمودار حداکثر عملگر دامنه پاسخRAO آن برای جابجایی قائم و غلتش عرضی سکو در عمق ه ای مختلف تحت شرایط محیطی دریای خزر، رسم شده و با هم مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصله، تغیی ر عمق آب بین 400 تا 1000 متر تاثیر قابل توجهی در رفتار سکو نداشته است. اما در عمق های کمتر از 400 مترRAO حرکت قائم و غلتش عرضی سکو به صورت چشمگ یری افزایش پیدا میکند

لینک کمکی