فایل ورد (word) بررسي تأثير نزديک شدن به يک سطح جامد بر روي مشخصه هاي هيدروديناميکي هيدروفويل هاي دو بعدي فلپ دار يک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش پنل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تأثير نزديک شدن به يک سطح جامد بر روي مشخصه هاي هيدروديناميکي هيدروفويل هاي دو بعدي فلپ دار يک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش پنل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تأثير نزديک شدن به يک سطح جامد بر روي مشخصه هاي هيدروديناميکي هيدروفويل هاي دو بعدي فلپ دار يک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش پنل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تأثير نزديک شدن به يک سطح جامد بر روي مشخصه هاي هيدروديناميکي هيدروفويل هاي دو بعدي فلپ دار يک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش پنل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تأثير نزديک شدن به يک سطح جامد بر روي مشخصه هاي هيدروديناميکي هيدروفويل هاي دو بعدي فلپ دار يک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش پنل :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در هنگام نزدیک شدن یک هیدروفویل (یا یک ایرفویل) به یک سطح جامد، یا هر سطحی با چگالی بسیار بیشتر از آب (یا هوا)، به دلیل مقاومت جسم چگال در برابر نفوذ آب (یا هوا)، در حد فاصل فویل و سطح مذکور، مقداری از سیال محبوس شده و تا حدودی در مقابل این نزدیک شدنبه سطح جامد مقاومت ایجاد می کند که این مقاومت تأثیر قابل توجهی بر روی مشخصه های هیدرودینامیکی فویل مذکور دارد.در مقاله حاضر بااستفاده از روش المان مرزی پنل و توزیع المان های منفرد ورتکس خطی،به بررسی اثر نزدیک شدن یک هیدروفویل ساده و فلپ دار در دو حالت یک پارچه و دو پارچه به یک سطح جامد با استفاده از روش تصاویر هیدرودینامیکی پرداخته ایم. با توجه به این که استفاده از فلپ و هم چنیننزدیک شدن به یک سطح جامد باعث افزایش نیروی لیفت فویل می شود، ترکیب این دو حالت در مقاله حاضر در نظر گرفته شده است . در ابتدابرای یک فویل 2312NACAساده در زاویه حمله 5 درجه، با استفاده از شرط مرزی نیومن و توزیع المان های منفرد ورتکس خطی نمودارهای ضریب فشار و تغییرات ضریب لیفت در فواصل مختلف تا سطح جامد ترسیم شده است. سپس برای یک فویل فلپ دار یکپارچه 0009NACA در زاویه حمله 0 درجه و زوایای فلپ و فواصل مختلف از سطح جامد و در پایان نیز برای یک فویل فلپ دار دو پارچه با فویل اصلی 4412NACA وفویل فلپ 4415NACAدر زاویه حمله فویل اصلی 0 درجه و زوایای حمله فویل فلپ و فواصل مختلف تا سطح جامد این کار تکرار شده است در پایان و در بخش نتیجه گیری نتایج به دست آمده از حالت های فوق مورد بررسی قرار گرفته اند.

لینک کمکی