فایل ورد (word) بررسي عددي رفتار لاستيک شناور اثرسطحيSES با در نظر گرفتن اندرکنش سيال-سازهFSI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عددي رفتار لاستيک شناور اثرسطحيSES با در نظر گرفتن اندرکنش سيال-سازهFSI دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عددي رفتار لاستيک شناور اثرسطحيSES با در نظر گرفتن اندرکنش سيال-سازهFSI  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عددي رفتار لاستيک شناور اثرسطحيSES با در نظر گرفتن اندرکنش سيال-سازهFSI،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عددي رفتار لاستيک شناور اثرسطحيSES با در نظر گرفتن اندرکنش سيال-سازهFSI :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

شناورهای اثرسطحی با ایجاد یک فضای پرفشار هوا در ناحیه سطح مشترک خود با سطح آب، بخش مهمی از اثر وزن وسیله بر نیروی شناوری را حذف میکنند و موجب کاهش نیروی درگ خواهند شد. چنین شناورهایی به دلیل کاهش نیروی شناوری و کاهش سطح خیسشده درحالتOn-Cushion با مصرف سوخت کمتری قادر به پیمودن مسافتهای طولانیتر با سرعت بیشتر میباشند. ساخت و طراحی چنین شناوری به دلیل وجود سازههای انعطافپذیر در آنها که اصطلاحاً لاستیک نامیده میشود امری نسبتا دشوار است. سازههای انعطافپذیر شناور، اصولا نقش اساسی را در کاربرد این نوع شناور ایفا میکنند؛ چرا که کلیه تاثیرات کاهش درگ و ... به دلیل وجود سازههای انعطافپذیردر جلو و انتهای شناور است. از طرفی از آنجا که این سازهها دائما تحت فشار هوای داخل و خارج و همچنین امواج پرسرعت آب قرار دارند،طراحی جنس و ضخامت این سازهها به گونهای که ضمن جذب ارتعاشات اضافی بدنه و انعطافپذیری بالا، مقاومت کافی در مقابل پارگی و تسلیم سازه را با توجه به شرایط موجود داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است.در این تحقیق رفتار شناور اثرسطحی نمونه با در نظر گرفتن تغییرات غیرخطی لاستیک، اندرکنش سیال -سازه و سطح آزاد جریان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ماهیت سازههای مذکور به گونهای است که تغییرشکلهای در ابعاد زیاد و به صورت غیرخطی را داراست، تحلیل پاسخ تغییرشکل و محاسبه تنش در آنها امری پیچیده است و زمانی که این تحلیل توام با اندرکنش سیال- سازه و جریان چندفازی سطح آزاد نیز باشد بر پیچیدگی این تحلیل و طراحی میافزاید. نرمافزارهایANSYS-WORKBENCH و CFXکاندیدای مناسبی برای انتخاب تحلیل حاضر خواهد بود تا بتوان به کمک آنها شرایط کوپل حاکم بر سازههای انعطافپذیر شناور را که تحلیل همزمان جریان چندفازی با تشکیل سطح آزاد و اندرکنش همزمان سیال- سازه انعطافپذیر است، مورد بحث و طراحی قرار داد. یکی از توانمندی های قدرتمند نرم افزارWorkBench و Ansys-CFX تحلیل اندرکنش سیال-سازه شناور اثرسطحیSESبا در نظر گرفتن اثرات سطح آزاد و رفتار انعطاف پذیر لاستیک می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدلهای موجود در خصوص رفتار الاستومرها و ترکیب آن با معادلات حاکم بر سیالات (پیوستگی و مومنتوم) خصوصیات فیزیکی لاستیک شناور اثرسطحی SES از قبیل جنس لاستیک، چگالی، مدول برشی، ضخامت لاستیک مورد استفاده و همچنین بازه تغییر شکل لاستیک های جلو و عقب شناور اثرسطحیSES پیش بینی گردیده است.

لینک کمکی